کشف فسیلی که بیش از 550 میلیون سال قدمت دارد

محققان قدیمی ترین فسیل دوسوئیان را با قدمتی 550 میلیون ساله بر روی زمین پیدا کرده اند. این فسیل که با نام ایکاریا واریوتیا شناخته میشود میتواند به عنوان فسیل جد انسان در نظر گرفته شود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا و به نقل از slashgear، علت اینکه محققان ایکاریا واریوتیا (Ikaria […]

محققان قدیمی ترین فسیل دوسوئیان را با قدمتی 550 میلیون ساله بر روی زمین پیدا کرده اند. این فسیل که با نام ایکاریا واریوتیا شناخته میشود میتواند به عنوان فسیل جد انسان در نظر گرفته شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا و به نقل از slashgear، علت اینکه محققان ایکاریا واریوتیا (Ikaria Wariootia) را به عنوان جد انسان معرفی می کنند شباهت انسان به دوسوئیان است. آنها موجوداتی با یک دهان و یک مقعد بوده اند که دو سر آن روده قرار داشته است و انسان نیز به این موجودات شباهت دارد. تاریخ شناسی زمین نشان می دهد که عموم موجودات در دوره ادیاکاران (Ediacaran) یک حیات بدوی و بسیار شبیه به لوله داشته اند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

حدود ۵۳۹ میلیون سال در زمین موجوداتی بوده اند که بواسطه ظاهر لوله مانند خود جانورانی با نام دوسوئیان را تشکیل داده اند. این جانوران کوچک از یک دهان، یک سیستم گوارش و یک خروجی (مقعد) تشکیل شده بودند. فسیل های پیدا شده از نوع قدیمی ترین دوسوئیان محسوب میشوند که در جنوب استرالیا پیدا شده اند.

در مقاله ای که در مورد کشف این فسیل چاپ شده می خوانیم: ایکاریا واریوتیا یا همان فسیل کشف شده شباهت زیادی به هم نوعان قیلی خود دارد و یکی از قدیمی ترین موجودا عصر خود به حساب می آید. فسیل های کشف شده در جنوب ایترالیا تنها به این نمونه ها محدود نمی شود. فسیل هایی از دوران فانروزوئیک نیز در این منطقه پیدا شده که دو دوره حیاتی ادیاکاران و کامبرین را به هم متصل می کند.