تلاش فیزیکدانان موسسه MIT برای ساخت ماشین زمان برای اتمها و کشف ماده تاریک

فیزیکدانان دانشگاه ام آی تی با رشد معکوس اتم های در هم تنیده قصد دارند از طریق نوعی ماشین زمان اتم ها را به عقب برگردانند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تکنیک جدید محققان دانشگاه ام آی تی که اخیراً طی مقاله ای منتشر شده است رشد اتم های درهم تنیده به […]

فیزیکدانان دانشگاه ام آی تی با رشد معکوس اتم های در هم تنیده قصد دارند از طریق نوعی ماشین زمان اتم ها را به عقب برگردانند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تکنیک جدید محققان دانشگاه ام آی تی که اخیراً طی مقاله ای منتشر شده است رشد اتم های درهم تنیده به صورت معکوس است که با کمک آن علاوه بر ساخت ساعت های اتمی دقیق می توان برای شناسایی ماده تاریک نیز استفاده شود. دستگاه ساخته شده توسط این پژوهشگران نیز با دستکاری اتم های در هم تنیده می‌تواند فرایند تکامل را نشان دهد. به طوری که رشد معکوس یکی از اتم ها باعث حرکت رو به عقب دیگری خواهد شد.

 این تکنیک ابداعی به نام SATIN نام گذاری شده است که مخفف تقویت سیگنال از طریق معکوس سازی زمان است. در حال حاضر این روش ابداع شده حساس ترین روش اندازه گیری نوسانات کوانتومی خواهد بود به طوری که با استفاده از آن می توان دقت ساعت های اتمی را تا ۱۵ برابر بیشتر کرد. همچنین حسگرهای کوانتومی بسیار دقیق نیز با استفاده از این روش ساخت خواهد شد.

 از مهمترین مزیت روش ابداعی جدید شناسایی امواج گرانشی ماده تاریک و دیگر پدیده های فیزیکی است. پیش از این نیز نظریه عملگر همیلتون برای دانشمندان وجود داشته است که طی آن در صورت معکوس شدن یک سیستم کوانتومی فرایند رشد وارونه پیدا خواهد شد و بدین معنی است که سیستم در زمان به عقب رفته است.

این محققان برای به دام انداختن اتم ها از یک سیستم لیزری استفاده کردند تا بتوانند اتم ها را به سمت نور درهم تننده آبی ارسال کنند. در این وضعیت آنها به اجبار به صورت متناظر با هم نوسان می کنند. در ابتدا دانشمندان اجازه دادند تا اتم ها به صورت در هم تنیده در زمان به سمت جلو رشد کنند. سپس با کمک میدان مغناطیسی کوچک یک تغییر کوچک کوانتومی به وجود آوردند.

در این زمان در هم تنیدگی اتم ها با کمک یک لیزر قرمز رنگ از بین رفته و شرایط به حالت قبل باز می گردد یا در واقع معکوس می شود. سپس آنها این نوسانات را اندازه گیری کرده و تفاوت آن را با فاز قبلی مشاهده کردند. بدین ترتیب مشخص شد تکامل رو به جلویی اتم ها همراه با یک تغییر کوانتومی همراه بوده است. محققان قصد دارند از این حساسیت چشمگیر در حسگر های کوانتومی و برای کشف ماده تاریک استفاده کنند.

برای دیدن دیگر خبرها به صفحه اخبار تحقیقات علمی مراجعه کنید.

تبلیغات :

buy Neuralink