بزرگترین دنباله دار کشف شده در حال حرکت به سمت منظومه شمسی است

پژوهش های جدید نشان می دهد یک دنباله دار عظیم که از آن به عنوان بزرگترین دنباله دار کشف شده نام می‌برند، طی سالهای آینده وارد منظومه شمسی خواهد شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دنباله دار بزرگ در حال نزدیک شدن به منظومه شمسی است. طی تحقیقات اخیری که در arXiv.org […]

پژوهش های جدید نشان می دهد یک دنباله دار عظیم که از آن به عنوان بزرگترین دنباله دار کشف شده نام می‌برند، طی سالهای آینده وارد منظومه شمسی خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دنباله دار بزرگ در حال نزدیک شدن به منظومه شمسی است. طی تحقیقات اخیری که در arXiv.org منتشر شد دنباله دار برناردینلی برنشتاین دارای ۱۰۰ کیلومتر دنباله است. همچنین وزن آن هزار برابر سنگین تر از دنباله دارهای معمولی است.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 اندازه بزرگترین دنباله دار به حدی بوده است که ستاره شناسان آن را با یک سیاره کوتوله اشتباه گرفته بودند. این دنباله‌دار اکنون در ابر اوورت در حال حرکت است و در سال ۲03۱ به مدار زحل می رسد. به نظر می رسد که حرکت این دنباله دار به سمت ما خواهد بود. اسنادی که در این پژوهش به دست آمده است این دنباله دار یخی در حرکت به سمت مناطق گرم منظومه شمسی داخلی است. مطالعه این دنباله دار نشان داده است سفر آن به سمت خورشید خواهد بود. البته حرکت این دنباله دار یخی برای زمین خطری ایجاد نخواهد کرد.

فاصله این دنبال دار ۲۹ برابر فاصله بین زمین و خورشید است. به گفته ستاره شناسان اولین تماس از این دنباله دار با زمین حوالی سال ۲03۱ خواهد بود به طوری که دنباله دار یاد شده در فاصله ۱۰.۹۸ واحد نجومی از خورشید و بیرون از مدار زحل قرار می گیرد.

دانشمندان برای اولین بار این دنباله را حین بررسی پروژه نقشه برداری انرژی تاریک رصد کردند. به گفته آنها این اولین بار خواهد بود که انسان می تواند این دنباله دار را ببیند.