صدای ترافیک در کمترین میزان عملکرد افراد را مختل می کند

پژوهش های اخیر نشان می دهد صدای نویز جاده ها حتی در مقادیر کم نیز می تواند باعث ایجاد اثرات منفی روی عملکرد و بازدهی افراد داشته باشد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگرانی از دانشگاه چالمرز در سوئد در مطالعه ای اثر نویز جاده ها را روی قدرت تمرکز بررسی کرده […]

پژوهش های اخیر نشان می دهد صدای نویز جاده ها حتی در مقادیر کم نیز می تواند باعث ایجاد اثرات منفی روی عملکرد و بازدهی افراد داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگرانی از دانشگاه چالمرز در سوئد در مطالعه ای اثر نویز جاده ها را روی قدرت تمرکز بررسی کرده اند. آنها طی یک آزمایش از افراد خواستند تا با نگاه کردن به صفحه کامپیوتر نسب به برخی علائم واکنش داشته باشند. در نهایت نیز عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در این آزمایش مشخص شد افرادی که در حین این آزمایش صدای نویز کمی از ترافیک را شنیده بودند عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند. همچنین آنها تصور می کردند آزمایش آنها سخت تر است.

لئون مولر، دانشجوی دکترای آکوستیک کاربردی در این دانشگاه در مورد این مطالعه می گوید: این آزمایش از یک جهت بسیار منحصر بفرد بوده است. ما در این آزمایش نشان دادیم نویز بسیار کم از خیابان تا دفتر کار یا آشپزخانه در حد ۴۰ دسی با نیز می تواند باعث افت عملکرد شود.

در این پژوهش روی این موضوع تاکید شد که نویز ترافیک علاوه بر اثرات مخرب روی سلامت روی بازدهی کاری نیز تاثیر منفی دارد. پژوهش قبلی این محققان نشان داده بود نویز بسیار کم عمدتا در ترافیک های سنگین ایجاد میشود. به طوری که حتی با عایق کردن و پنجره های دوجداره نیز نمی توان جلوی آن را گرفت. به عبارت دیگر کاهش سرعت آن کبیر ها نیز همچنان تولید نویز خواهد کرد. حتی نویز داخلی در سرعت کم بیشتر است.