امریکا

فروشگاه های مایکروسافت در امریکا تعطیل شد
اخبار شرکت‌ها

فروشگاه های مایکروسافت در امریکا تعطیل شد

تعطیل شدن فروشگاه های مایکروسافت همچنان ادامه دارد. این شرکت تاکید کرد تعداد مشتریان وبسایت Microsoft.com و فروشگاه‌های ‌ Xbox…
دکمه بازگشت به بالا