درک زمان به صورت ناخودآگاه در مغز پیگیری می‌شود

محققان در مطالعه جدید ثابت کردند درک افراد از گذر زمان با کمک ضربان قلب انجام می شود. گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعه جدید نشان می‌دهد مغز گذر زمان را به صورت ناخودآگاه پیگیری می کند. به همین دلیل درک مغز از زمان دچار نوسان شده و این موضوع باعث می‌شود افراد […]

محققان در مطالعه جدید ثابت کردند درک افراد از گذر زمان با کمک ضربان قلب انجام می شود.

گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعه جدید نشان می‌دهد مغز گذر زمان را به صورت ناخودآگاه پیگیری می کند. به همین دلیل درک مغز از زمان دچار نوسان شده و این موضوع باعث می‌شود افراد تصور کنند برخی لحظات طولانی تر و برخی دیگر کوتاه تر هستند. این فعالیت در برخی موارد به طور خودکار اتفاق می افتد و در مواردی دیگر نیز مغز آن را به طور آگاه انجام میدهد. البته محققان در یک مطالعه دیگر اثبات کردند تغییرات و نوسانات در زمان ممکن است از ضربان قلب نیز نشات بگیرد.

آدام کی اندرسون، از محققان ارشد رشته روانشناسی در دانشگاه کرنل و نویسنده این مطالعه میگوید: طبق تحقیقات انجام شده گذر زمان به صورت لحظه به لحظه با ضربان قلب هماهنگ شده و میتواند همزمان تغییر کند. این تغییرات درک طبیعی از زمان را ایجاد می کند. تحقیقات قبلی نیز این موضوع را تایید می‌کند که افکار و احساسات قادر به تحریف زمان هستند. از این رو برخی از لحظات کوتاه تر و برخی دیگر نیز طولانی تر به نظر می رسند.

سال گذشته نیز مطالعه ای در این مورد انجام شد که در آن اندرسون و همکارانش متوجه شدند در صورتی که قطار های شبیه سازی شده مجازی شلوغ باشند سفرهای کاربران با قطار های واقعیت مجازی طولانی‌تر بنظر می رسد. تاکنون تمام مطالعات قبلی در مورد فواصل زمانی طولانی متمرکز بودند. به همین دلیل در مطالعه جدید نوسانات طبیعی ضربان قلب و ارتباط آن با درک زمان و ریتم های بدنی مورد بررسی قرار گرفت. با وجود ثابت بودن آهنگ کلی قلب هر ضربان ممکن است نسبت به ضربان قبلی کوتاه تر یا طولانی تر شود. همچنین این ضربان با تاثیر بر درک ما از محرک های خارجی باعث می شود تا مغز نیز در حفظ زمان از قلب کمک بگیرد.