استفاده از غبار ماه در جلوگیری از گرمایش زمین

مسئله گرمایش زمین باعث شده است تا دانشمندان راهکارهای زیادی را برای مقابله با آن آزمایش کنند. ایده جدید دانشمندان استفاده از غبار ماه است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه یوتا و مرکز اخترفیزیک هاروارد راه حل نسبتا عجیبی را برای مقابله با گرمایش زمین ارائه دادند. آنها می گویند […]

مسئله گرمایش زمین باعث شده است تا دانشمندان راهکارهای زیادی را برای مقابله با آن آزمایش کنند. ایده جدید دانشمندان استفاده از غبار ماه است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه یوتا و مرکز اخترفیزیک هاروارد راه حل نسبتا عجیبی را برای مقابله با گرمایش زمین ارائه دادند. آنها می گویند پرتاب غبار ماه در یک مدار ثابت امکان مسدود کردن قسمتی از نور خورشید را ایجاد می کند.

دانشمندان در این ایده توضیح دادند که به جای پرتاب غبار از زمین به مدار پایدار، غبار ماه را استخراج کرده و از آن برای مسدود سازی استفاده می کنند. با این کار دو هدف پیگیری می‌شود. اول اینکه به انرژی جنبشی کمتری در انجام این کار از ایستگاه ماه نیاز است. مورد دوم وجود غبار مورد نیاز برای این کار در ماه است.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پیچیده میزان عملیاتی شدن این کار را بررسی کردند. با استفاده از این مدل می توان حرکت غبار در مدار را پیش بینی کرد. در نظریه اول قرار بود ایستگاه فضایی غبارپاشی در منطقه L1 لاگرانژی قرار گیرد. در این بخش به دلیل کشش گرانش خالص بین زمین و خورشید در تعادل است. اما انباشته کردن گرد و غبار در این ناحیه ممشکل خواهد بود. اما می توان یک ایستگاه فضایی روی ماه ساخت و گرد و غبار را از سطح آن بصورت ابر موقت خارج کرد. در این مطالعه حذف ۱.۸ درصد از تابش خورشید هدف قرار گرفته که معادل ۶ روز خورشیدی از سال است.