می توان با استفاده از الگوی خواب و امواج مغزی گرگ ها را اهلی کرد

محققان در یک پروژه جدید با استفاده از الگوی خواب هفت گرگ قصد دارند تحقیقاتی را برای اهلی کردن آنها در زمان خواب انجام دهند. آنها با مقایسه این الگوهای خواب با داده های مربوط به سگها به نتایج جالبی رسیدند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در مطالعه جدید از الگوی خواب […]

محققان در یک پروژه جدید با استفاده از الگوی خواب هفت گرگ قصد دارند تحقیقاتی را برای اهلی کردن آنها در زمان خواب انجام دهند. آنها با مقایسه این الگوهای خواب با داده های مربوط به سگها به نتایج جالبی رسیدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در مطالعه جدید از الگوی خواب هفت گرگ که از کودکی در بین انسانها بزرگ شده بودند استفاده شد آنها به دلیل زندگی در میان انسانها اهلی شده و خطری برای آنها ندارند. در این تحقیق از دستگاه الکتروانسفالوگرام EEG برای ثبت فعالیت مغزی این گرگ ها استفاده شد.

 آنا بالیت از یک گروه تحقیقاتی رفتار شناسی در مورد این مطالعه می گوید: پیش از این نیز تحقیقاتی در مورد مطالعات رفتاری و ژنتیکی در مقایسه بین سگ و گرگ انجام شده بود. اما تاکنون فرایند های عصبی مربوط به آنها در بازه زمانی خواب بررسی نشد. به همین دلیل ما در این پروژه مراحل خواب شامل خواب سبک و خواب عمیق و REM را که قبلاً در سگها انجام شده بود در گرگ ها نیز بررسی کردیم.

 نتایج به دست آمده نیز با نتایج مربوط به مطالعه خواب سگ ها با یکدیگر مقایسه شد. در این تحقیق مشخص شد بین این دو دسته از حیوانات شباهت های زیادی وجود دارد و مانند انسان ها در مراحل مختلف خواب سیکل های مشابهی را پشت سر می گذارند. البته برخی تفاوت ها نیز وجود دارد. به عنوان مثال مرحله REM در گرگ ها طولانی تر از سگ ها است. سن حیوان نیز در زمان مرحله REM موثر است. میزان REM میتواند به عوامل مختلفی مانند رشد عصبی، فرصت اهلی شدن و یا عوامل ثبت در حافظه مرتبط باشد. این محققان قصد دارند از طریق بررسی الگوی خواب روش های مختلف اهلی کردن را در گرگ ها و سگ ها بررسی کنند.

برای دیدن دیگر خبرها به صفحه اخبار تحقیقات علمی مراجعه کنید.

تبلیغات :

buy Neuralink