شرکت ZTE ضرر مالی خود در سه ماهه پایانی 2016 را به علت جریمه دولت آمریکا گزارش می‎دهد

شرکت ZTE مورد اتهام دادستانی دولت آمریکا به علت نقض تحریم‎های این کشور علیه ایران و کره‎شمالی واقع شده و در دادگاه برگزار شده متخطی شناخته شد. این شرکت موافقت کرده است که یک جریمه‎ی 892 میلیون‎ دلاری پرداخت کند، جریمه‎ای که اوضاع این شرکت را بسیار وخیم کرده است به نحوی که آن‎ها در […]

شرکت ZTE مورد اتهام دادستانی دولت آمریکا به علت نقض تحریم‎های این کشور علیه ایران و کره‎شمالی واقع شده و در دادگاه برگزار شده متخطی شناخته شد. این شرکت موافقت کرده است که یک جریمه‎ی 892 میلیون‎ دلاری پرداخت کند، جریمه‎ای که اوضاع این شرکت را بسیار وخیم کرده است به نحوی که آن‎ها در گزارش مالی خود برای سه ماهه‎ی پایانی سال 2016 یک ضرر مالی 760 میلیون دلاری را اعلام کرده‎اند. این احتمال وجود دارد که اگر مشخص شود که این شرکت از شرایط توافق با دولت آمریکا تخطی کرده باشد، 300 میلیون دلار دیگر نیز جریمه بپردازد.

سه ماه‎ی سوم سال 2016 این شرکت میزان سود خود را 158 میلیون دلار اعلام کرده بود، اما مبلغ این جریمه آن‎قدر زیاد بوده است تا کل میزان سود ZTE در سال 2016 با شیبی منفی روبرو شود و یک ضرر 343 میلیون دلاری برای این شرکت به ارمغان آورد، آن‎هم زمانی که این شرکت پیش‎بینی کرده بود در این سال 557 میلیون دلار سود کند. میزان سودی که به نسبت آمار به دست آمده‎ی این شرکت در سال گذشته یک رشد سالم 19.2 درصدی داشت.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

جنبه‎ی مثبت ماجرا رشد 24.6 درصدی درآمد این شرکت از هر سه‎ماهه به سه‎ماهه‎ی بعدی و 1 درصد در مقایسه با سال قبل  آن است. هم‎چنین سهام شرکت ZTE قبل از روز گذشته با یک افزایش 13.9 درصدی روبرو شده است.