برای اولین بار یک ربات موفق به خارج کردن تومور سرطانی از بدن بیمار شد

برای نخستین بار یک ربات جراح توانست یک تومور سرطانی را از بدن یک فرد بیمار خارج کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک ربات جراح در بیمارستان سلطنتی در بریتانیا توانست با موفقیت یک تومور ۶ سانتی متری را از بدن یک فرد ۶۱ ساله خارج کند. این تومور در گلوی […]

sadmayeh-ad  

برای نخستین بار یک ربات جراح توانست یک تومور سرطانی را از بدن یک فرد بیمار خارج کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک ربات جراح در بیمارستان سلطنتی در بریتانیا توانست با موفقیت یک تومور ۶ سانتی متری را از بدن یک فرد ۶۱ ساله خارج کند. این تومور در گلوی این بیمار قرار داشت.

در این عمل علاوه بر دو پزشک یک ربات مدرن و پیشرفته حضور داشتند. حال عمومی بیمار پس از جراحی خوب گزارش شده است.

این بیمارستان سلطنتی به نام GRH نخستین بیمارستانی محسوب میشود که در آن از ربات برای اتاق عمل استفاده میشود. پزشکان این بیمارستان توانستند طی یک جراحی مری برداری با کمک ربات یک تومور ۶ سانتی متری را خارج کنند. در این عمل پی از برداشت بخشی از مری باید دوباره مریربه معده وصل میشد.

معمولا عمل برداشت بخشی یا همه مری از طریق جراحی باز انجام میشود. اما با کمک گرفتن از ربات میتوان این جراحی را تنها با ایجاد حفره ای در اندازه بسیار کوچک و دسترسی حداقلی انجام داد.

آنا رادوک مدیر این بیمارستان در مورد این جراحی گفته است: باعث افتخار است که در این بیمارستان می توانیم برای روش های درمانی پیچیده سرطان از ربات استفاده کنیم.در این روش حداقل تهاجم وجود دارد و بیمار سریع تر بهبود می یابد. جراحی های دارای کمترین تهاجم در نهایت درد و عوارض کمتری را برای فرد ایجاد می کند.

تبلیغات :

buy Neuralink