تلسکوپ جدید پرتو ایکس ناسا به فضا پرتاب شد

ناسا تلسکوپ جدیدی را از نوع پرتو ایکس و با نام کاوشگر تصویربرداری قطبش سنجی اشعه ایکس به فضا پرتاب کرد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، قرار است تلسکوپ پرتو ایکس جدید ناسا طی ماموریت تصویربرداری رابطه سنجی با کمک اشعه ایکس پرتوهای ایکس منتشر شده از سیاه چاله ها و ستاره […]

ناسا تلسکوپ جدیدی را از نوع پرتو ایکس و با نام کاوشگر تصویربرداری قطبش سنجی اشعه ایکس به فضا پرتاب کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، قرار است تلسکوپ پرتو ایکس جدید ناسا طی ماموریت تصویربرداری رابطه سنجی با کمک اشعه ایکس پرتوهای ایکس منتشر شده از سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی را اندازه گیری کند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

این پرتاب از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا و با کمک موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس انجام شد. این کاوشگر تصویربرداری قطبش سنجی مجهز به ۳ تلسکوپ فضایی کاملا پیشرفته با قطبش و قابلیت آشکارسازهای ویژه است که با همکاری ناسا و آژانس فضایی ایتالیا ساخته شده است. این کاوشگر اولین رصدخانه فضایی است که میتواند اندازه‌گیری های متنوع انجام دهد.

 یکی از قابلیت های مهم این کاوشگر مشاهده جنبه ای از منابع پرتوهای کیهانی به نام پلاریزاسیون خواهد بود. از ویژگی‌های اساسی امواج عرضی قطبش، قطبیدگی یا پلاریزاسیون است که نشاندهنده راستای نوسان موج در صفحه عمود و بر جهت انتشار است. مارتین ویسکوف از محققین اصلی این کاوشگر در رابطه با پرتاب آن اعلام کرد پرتاب کاوشگر قطبش سنجی یکی از گام های مهم بخش نجوم پرتو ایکس خواهد بود. داده های آن نیز به مطالعه قطبش پرتو ایکس کیهانی و درک بقایای ستارگان منفجر شده مانند سیاه چاله ها کمک خواهد کرد.