پروتئین‌هایی که از نت‌های موسیقی ساخته شده‌اند

محققان دانشگاه MIT پروتئین هایی از جنس نت های موسیقی ساخته اند که خواصی کاملا متفاوت از پروتئین های دیگر دارند. این محققان طی تحقیقات خود در سال گذشته با استفاده از خواص بیوشیمی پروتئین ها نت هایی از موسیقی تولید کرده بودند. اکنون با استفاده از همان ترکیب های موسیقیایی پروتئین های جدیدی را […]

محققان دانشگاه MIT پروتئین هایی از جنس نت های موسیقی ساخته اند که خواصی کاملا متفاوت از پروتئین های دیگر دارند. این محققان طی تحقیقات خود در سال گذشته با استفاده از خواص بیوشیمی پروتئین ها نت هایی از موسیقی تولید کرده بودند. اکنون با استفاده از همان ترکیب های موسیقیایی پروتئین های جدیدی را تولید کرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا و به نقل از forbes، دانشمندان پروتئین های حدید با ساختار متنفاوت و موسیقیایی تولید کردند. پروتئین های موجود از 20 آمینواسید تشکیل شده اند. ساختار یک پروتئین از یک زنجیره آمینواسید تشکیل شده است. اما باید توجه داشت که پروتئین ها از ترکیب هر نوع آمینو اسیدی بوجود نمی آید و شکل سه بعدی و فنری مانند پروتئین کارایی آن را مشخص خواهد کرد.

برای قرارگیری آمینو اسیدها در کنار هم و تشکیل ساختار  یک پروتئین الگوهای مختلفی وجود دارد. از آنجائیکه 20 نوع آمینو اسید مختلف وجود دارد تشخیص مدل الگو و یا نو ع و تعداد آمینواسیدهای مورد استفاده در این الگوها کاری دشوار به نظر می رسد. چی-هوا یو و مارکوس بوهل محققان این آزمایش از لابراتوار مکانیک مولکولی و اتمی MIT، ساختاری از پروتئین ها را به شکل کتابخانه ای از نت های موسیقی تبدیل کردند که شباهت زیادی به ساختار پروتئین های واقعی دارند. از طرفی با استفاده از شبکه عصبی و بدون اینکه این شبکه را آموزش داده باشند توانستند الگوهای موسیقی مشابه را تولید کنند. در پایان ابن الگوهای موسیقی را دوباره به پروتئین تبدیل کردند.

تبلیغات :

buy Neuralink