ماهی رباتیک جایگزین داروها در شیمی درمانی خواهد شد

محققان تلاش دارند تا در آینده ای نزدیک با کمک میکروربات های کوچک امکان ارسال دارو به محل مورد نظر در درمان سرطان را به وجود آورند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، میکروربات هایی به شکل ماهی و خرچنگ قادر خواهند بود در درمان سرطان و شیمی درمانی موثر مورد استفاده قرار […]

محققان تلاش دارند تا در آینده ای نزدیک با کمک میکروربات های کوچک امکان ارسال دارو به محل مورد نظر در درمان سرطان را به وجود آورند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، میکروربات هایی به شکل ماهی و خرچنگ قادر خواهند بود در درمان سرطان و شیمی درمانی موثر مورد استفاده قرار بگیرند. از طرفی رساندن داروهای شیمی درمانی به نقطه مورد نظر علاوه بر تاثیر بیشتر روی تومورهای سرطانی عوارض جانبی داروها را نیز کاهش خواهد داد. به همین دلیل استفاده از ربات های بسیار کوچک که با کمک چاپ سه بعدی ساخته شوند می توانند موثر باشند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 این ربات ها می توانند با کمک آهن ربا کنترل شوند و سپس در محل مناسب محموله دارویی خود را تخلیه کنند. میکروربات های ساخته شده از هیدروژل چاپ سه بعدی در واقع حامل ذرات دارو هستند و درون آن ها حفره هایی بدین منظور ایجاد می شود. این ربات ها به شکل ماهی، خرچنگ و پروانه خواهند بود.

محققان با مواد زیست تخریب پذیر ربات نرم تولید کردند

پژوهشگران انجمن شیمی آمریکا در طراحی این میکروربات ها از از نوعی دریچه مانند چنگال های خرچنگ و دهان ماهی استفاده می‌کنند. تا بتوانند در زمان مواجهه با محیط اسیدی اطراف تومور باز یا بسته شوند. این ربات ها با کمک محلول نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی خواهند شد. بار آن ها نیز نانوذرات دارویی بوده و اسیدی بودن محیط در مکان مورد نظر نیز باعث آزاد کردن خودکار محموله این میکرو ربات ها میشود. در یک نمونه آزمایشگاهی نیز هدایت میکروبات هایی شبیه به ماهی با کمک رگهای خونی شبیه‌سازی شده انجام گرفت که در نهایت به سلول‌های سرطانی رسید. این پژوهشگران امیدوارند در آینده بتوانند با کمک این میکروربات ها، نانوذرات دارو را در محل مورد نظر رها کنند.