ربات‎ها می‎توانند به شکل دادن فراکاشت‎ها کمک کنند

در حال حاضر، دانشمندان بایستی فراکاشت (transplant) بافت‎های تهیه شده را در محیط‎های ثابت رشد دهند. زمانی که آن‎ها تحت استرس‎های یک بدن واقعی قرار می‎گیرند اوضاع ممکن است بدتر شود. ولی تیم دانشمندان دانشگاه آکسفورد ممکن است یک راه‎حل هوشمندانه (البته اندکی ترسناک شاید) برای حل این مشکل داشته باشد یعنی ابتدا ربات‎ها این […]

در حال حاضر، دانشمندان بایستی فراکاشت (transplant) بافت‎های تهیه شده را در محیط‎های ثابت رشد دهند. زمانی که آن‎ها تحت استرس‎های یک بدن واقعی قرار می‎گیرند اوضاع ممکن است بدتر شود. ولی تیم دانشمندان دانشگاه آکسفورد ممکن است یک راه‎حل هوشمندانه (البته اندکی ترسناک شاید) برای حل این مشکل داشته باشد یعنی ابتدا ربات‎ها این بافت‎ها را بر تن کنند. اگر ماهیچه‎ها را بر روی ربات‎های انسان‎نما رشد دهند، حرکت و شکل نهایی این دستگاه‎ها منجر به شکل‎گیری پیوندها (گرافت‎ها) و فراکاشت‎هایی می‎شود که برای تحمل استرس جدی در بدن انسان واقعی آماده هستند.

طبیعتا این نوع شایسته‎سازی رباتیک بیشتر از همه برای فراکاشت‎های با کیفیت بالاتر مفید خواهد بود. دانشمندان حتی می‎توانند فراکاشت‎ها را با تغییر ربات برای انعکاس آناتومی بدن بیمار شخصی‎سازی کنند. گرچه، تیم آکسفورد استفاده‎های دیگری از این دستاورد را نیز در نظر دارد. از آن می‎توان برای کاهش استفاده از تست‎های جانوری در آزمایش‎های پیش بالینی استفاده کرد و حتی می‎تواند گامی برای ساخت “ربات‎های انسان‎نمای بیوهیبریدی” باشد که بافت‎های واقعی را با سیستم‎های مکانیکی ترکیب می‎کنند. این خبر برای قربانیان سوختگی و سایر افرادی که نیاز به فراکاشت‎ها دارند بسیار خوشحال‎کننده است چرا که به جای هفته‎ها انتظار برای رشد بافت‎های جایگزین روی بدن، می‎توانند درخواست ایجاد فراکاشت را به تیم پزشکی خود بدهند که ابتدا در یک زمان بسیار کوتاه‎تر بر روی یک ربات انسان‎نما تست شده است.

تبلیغات :

buy Neuralink