فاز دوم ساماندهی سیم کارت‌های فعال در کشور

غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از آغاز فاز دوم ساماندهی سیم کارت‌های فعال در کشور خبر داد و اعلام کرد: براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اپراتورهای موبایل، در حال حاضر 10 هزار مشترک همراه اول و ۵ هزار مشترک ایرانسل مالک بیش از ۱۰ سیم کارت هستند. وی همچنین […]

غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از آغاز فاز دوم ساماندهی سیم کارت‌های فعال در کشور خبر داد و اعلام کرد: براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اپراتورهای موبایل، در حال حاضر 10 هزار مشترک همراه اول و ۵ هزار مشترک ایرانسل مالک بیش از ۱۰ سیم کارت هستند.

وی همچنین ادامه داد: در فاز دوم ساماندهی، بعد از اجرای احراز هویت و مطابقت دارندگان سیم کارت با کدملی، در حال بررسی و تشخیص مشترکانی هستیم که بیش از ۱۰ سیم کارت به نامشان است.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

داداش زاده با اشاره به آغاز فرآیند ارسال پیامک به صاحبان این سیم کارت‌ها از دو هفته گذشته، بیان کرد: اپراتورها با ارسال پیامک به مشترکانی که دارای بیش از ۱۰ سیم کارت ثبت شده و فعال هستند از آن‌ها می‌خواهند که با مراجعه به دفاتر امور مشترکان نسبت به انتخاب ۱۰ سیم کارت از میان سیم کارت‌های ثبت شده اقدام کنند.

درآمد 270 هزار میلیارد ریالی دولت از پرداخت‌های ایرانسل

لازم به ذکر است که این فرآیند به صورت الکترونیکی قابل اجرا نبوده و مشترکان موظفند به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

این فرآیند به گونه‌ای است که پیامک به تمامی خطوط ثبت شده به نام هر مشترک ارسال می‌شود و مشترکان باید برای جلوگیری از قطع ارتباط این خطوط به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

معاون رگولاتوری افزود: در برآوردهای انجام شده تعداد سیم کارت‌های فعال ثبت شده به نام یک مالک با سیم کارت‌های خام و غیرفعال تفکیک شده است و در این مرحله نسبت به ساماندهی سیم کارت‌های فعالی که به صورت متعدد به نام یک مالک به ثبت رسیده اقدام می‌شود.