این تقویم کاغذ-الکترونیکی با گوشی‎هوشمند شما همگام می‎شود

با توجه به پیشرفت روزافزون دنیای دیجیتال، کاربران زیادی بر روی گوشی‎ها، تبلت‎ها، کامپیوترهای شخصی و ساعت‎های هوشمند خود اپلیکیشن‎های مختلف تقویم دارند و این سوال به دنبال آن شکل می‎گیرد آیا مانند گذشته به تقویم‎های کاغذی نیاز است؟ به نظر ما بعضی از افراد هم‎چنان از این تقویم‎ها استفاده می‎کنند، اما نظر شما در […]

با توجه به پیشرفت روزافزون دنیای دیجیتال، کاربران زیادی بر روی گوشی‎ها، تبلت‎ها، کامپیوترهای شخصی و ساعت‎های هوشمند خود اپلیکیشن‎های مختلف تقویم دارند و این سوال به دنبال آن شکل می‎گیرد آیا مانند گذشته به تقویم‎های کاغذی نیاز است؟ به نظر ما بعضی از افراد هم‎چنان از این تقویم‎ها استفاده می‎کنند، اما نظر شما در رابطه با استفاده از ترکیب یک تقویم کاغذی و دیجیتالی با هم چیست؟

طراحی به نام Kosho Tsuboi از این ایده استفاده کرده و دستگاهی به اسم Magic Calendar (تقویم جادویی) طراحی کرده است. این دستگاه از نظر طراحی ساده است و به لطف استفاده از نمایشگر کاغذ الکترونیکی، به طور کامل آن را می‎توان یک تقویم معمولی در نظر گرفت که از دیوار اتاق شما آویزان شده است. بهترین ویژگی این تقویم این است که نه تنها سنتی به نظر می‎آید، بلکه می‎تواند در رابطه با مسائل مختلف و رویدادهای پیش‎رو با گوشی‎‎هوشمند شما همگام شود.

به عبارت دیگر، کاربرانبه جای این‎که برای بررسی تاریخ مجبور به استفاده از گوشی‎هوشمند یا کامپیوتر شوند، با یک نگاه به دیوار اتاق خود، قادر به دیدن رویدادهای در پیش رو هستند.

تقویم جادویی آقای Tsuboi قسمتی از طرح تجربه‎ی اندروید گوگل در ژاپن بوده و در واقع به منظور توسعه‎ی بیشتر انتخاب شده است، یعنی این احتمال به خوبی وجود دارد که ماهیت مفهومی این طرح به واقعیت تبدیل شود.

تبلیغات :

buy Neuralink