برای اولین بار کلیه های یک خوک اصلاح شده ژنتیکی با موفقیت به یک مرد مرگ مغزی پیوند زده شد

به گفته جراحان دانشگاه آلاباما کلیه های یک خوک اصلاح شده ژنتیکی با موفقیت و برای اولین بار به یک مرد ۵۷ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود پیوند داده شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، جراحان دانشگاه آلاباما از بیرمنگام توانستند کلیه یک خوک اصلاح ژنتیکی شده را با موفقیت […]

به گفته جراحان دانشگاه آلاباما کلیه های یک خوک اصلاح شده ژنتیکی با موفقیت و برای اولین بار به یک مرد ۵۷ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود پیوند داده شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، جراحان دانشگاه آلاباما از بیرمنگام توانستند کلیه یک خوک اصلاح ژنتیکی شده را با موفقیت به یک فرد آلاباما یی که دچار مرگ مغزی شده بود پیوند بزنند. این در حالی است که در حوزه پزشکی و حدود دو هفته پیش پیوند قلب یک خوک به بدن یک مرد میریلندی با موفقیت انجام گرفته بود. البته پیوند دو کلیه خوک نیز گام مهم دیگری در حوزه پزشکی محسوب می شود.

اگر چه این گونه پیوندها در علم پزشکی با انتقادهایی همراه هستند، اما در صورت در دسترس قرارگیری این فناوری ها می تواند مورد قبول بقیه افراد نیز قرار بگیرد. مطالع بر روی این گونه پیوندها از دهه ها پیش آغاز شده بود. اما مشکل اساسی در آن جلوگیری از رد فوری عضو توسط بدن انسان بوده است. مطالعات اخیر نشان داد با حذف ژن خوک می توان بر این مشکل غلبه کرد.

به گزارش دیلی میل فرد دریافت کننده این کلیه ها در ماه سپتامبر در یک سانحه موتورسواری دچار مرگ مغزی شده و فوت شده بود. پس از این اتفاق پزشکان تنها 4 روز پس از مرگ وی اقدامات اولیه برای این عمل را با رضایت خانواده وی آغاز کردند. پس از پیوند نیز این کلیه ها توانستند فیلتر خون و تولید ادرار را بدرستی انجام دهند و تا سه روز پس از پیوند همچنان توسط بدن پس زده نشده اند. به گفته دکتر جیک لاک این پیوند همانند پیوند کلیه انسان به انسان بوده است. در بین پزشکان حاضر در این عمل جراحی نام دکتر بابک اوارندی جراح پیوند شکم و استادیار جراحی دانشگاه بیرمنگام نیز دیده می شود.