محققان از هورمون جدیدی به عنوان جایگزین انسولین و درمان بیماری دیابت استفاده می کنند

در حالی که تزریق انسولین یکی از راههای کنترل بیماری قند خون در افراد مختلف محسوب می شود. محققان به دنبال روش‌های جدیدی برای کنترل این بیماری هستند. دیابت در اثر افزایش سطح گلوکز خون ایجاد می‌شود. از طرفی سطح انسولین می‌تواند با کاهش تولید گلوکز آن را کنترل کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری […]

در حالی که تزریق انسولین یکی از راههای کنترل بیماری قند خون در افراد مختلف محسوب می شود. محققان به دنبال روش‌های جدیدی برای کنترل این بیماری هستند. دیابت در اثر افزایش سطح گلوکز خون ایجاد می‌شود. از طرفی سطح انسولین می‌تواند با کاهش تولید گلوکز آن را کنترل کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان برای تنظیم قند خون مولکول جدیدی را شناسایی کرده اند که می تواند درمان دیابت را در مسیر جدیدی قرار دهد. انسولین در بدن انسان نسبت به افزایش سطح گلوکز خون واکنش نشان داده و دستوراتی را صادر می کند تا از آن به عنوان سوخت در سلول ها استفاده شود. اما در بیماری دیابت بدن نمی تواند انسولین کافی تولید کرده و یا انسولین تولید شده توسط بدن مقاوم خواهد شد. از طرفی زمان زیادی است که محققان به دنبال جایگزین روشی غیر از تزریق انسولین برای درمان اصلی دیابت هستند.

آزمایشگاه Salk مولکول جدیدی به نام FGF1 کشف کردند که همانند انسولین قابلیت تنظیم سطح گلوکز خون را دارد. در آزمایش‌های انجام شده توسط این مولکول محققان متوجه شدند در صورت تزریق آن به موش‌های دیابتی سطح گلوکز خون برای دو روز به حالت نرمال در می آید. حتی در صورت تزریق آن به مغز می توان این حالت موثر را تا هفته ها یا ماه ها ادامه داد. البته مکانیسم این هورمون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 به گفته محققان عملکرد این مولکول کاملا شبیه انسولین است اما مسیر عملکرد آن یک مسیر مولکولی متفاوت است. به طور کلی انسولین با استفاده از آنزیمی به نام PDE3B برای تجزیه لیپولیز استفاده می کند. از طرفی با مطالعه وسیع روی آنزیم های مختلف مشخص شد که مولکول FGF1 از نوعی دیگر از آنزیم به نام PDE4 در عملکرد خود استفاده می کند.

به گفته گنسر سانکر نویسنده این مطالعه مکانیسم جدید می‌تواند روشی برای درمان دیابت و جایگزین انسولین باشد. اما مسیر آن کاملاً متفاوت است. البته در این درمان جدید با استفاده از هر روش دیگر باید نتیجه بهتری در بدن اتفاق بیفتد. هدف نهایی در درمان دیابت نیز کنترل لیپولیز و تنظیم گلوکز خون خواهد بود. به همین دلیل به دنبال حوزه جدیدی از تحقیقات در زمینه درمان دیابت خواهند بود.

تبلیغات :

buy Neuralink