دسترسی نهادهای غیر به اطلاعات مشترکان موبایل ممنوع شد

محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرد: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند. شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده است، وزیر ارتباطات نیز در این […]

محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرد: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده است، وزیر ارتباطات نیز در این خصوص اظهار داشت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیرا نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

به گفته واعظی، وزارت ارتباطات در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام داده و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد. لازم به ذکر است که موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است. علت آن نیز دسترسی به یکی از نهادها بوده و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد انتشار پیدا کرد.

وی ادامه داد: عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساسا ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وزیر ارتباطات افزود: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی ممنوعیت دسترسی نهادهای غیر به اطلاعات مشترکان موبایل به اپراتورها ابلاغ شد.