کدام مشترکان بدهکار موبایل می‌توانند ترابرد کنند؟

طرح ترابردپذیری شماره‌های موبایل که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است، الزاماتی را به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تسویه صورتحساب اولیه صادر شده از سوی اپراتور فرستنده اشاره کرد. با این حال برخی بدهکاران می‌توانند ترابرد کنند. به همین منظور مشترکان دائمی که قصد ترابرد شماره دارند پس […]

طرح ترابردپذیری شماره‌های موبایل که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است، الزاماتی را به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تسویه صورتحساب اولیه صادر شده از سوی اپراتور فرستنده اشاره کرد. با این حال برخی بدهکاران می‌توانند ترابرد کنند.

به همین منظور مشترکان دائمی که قصد ترابرد شماره دارند پس از ثبت درخواست ترابرد، پیامکی حاوی صورت حساب خود دریافت خواهند کرد که لازم است ظرف مدت 24 ساعت آن را پرداخت کنند تا فرآیند ترابرد با مشکلی مواجه نشود. به عبارت دیگر، مشترک دائمی باید به محض دریافت پیامک صورتحساب اولیه از اپراتور فرستنده، ظرف مدت زمان یک روز کاری نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده در صورتحساب اقدام کند.

مشترکان باید توجه داشته باشند که عدم تسویه صورتحساب اولیه ظرف یک روز سبب عدم تایید درخواست ترابرد می‌گردد.

اما در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس از پرداخت کمتر از بیست هزار (20,000) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. بعد از این اقدام باید مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.