رتبه‌‌بندی اپراتورهای اینترنت پرسرعت کشور از نظر کاربران

یک ارزیابی که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) در سه ماهه دوم سال جاری انجام شده، اپراتورهای برتر اینترنت را از نگاه مشتریان رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) در ۵ محور کیفیت، تناسب قیمت و تنوع طرح، رسیدگی […]

یک ارزیابی که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) در سه ماهه دوم سال جاری انجام شده، اپراتورهای برتر اینترنت را از نگاه مشتریان رتبه‌بندی کرده است.

در این رتبه‌بندی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) در ۵ محور کیفیت، تناسب قیمت و تنوع طرح، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشتریان ارزیابی شده‌اند. این رتبه‌بندی از طریق نظرسنجی و ارتباط مستقیم با بیش از ۲۹ هزار کاربر در سراسر کشور انجام شده است.

هدف از این ارزیابی بهبود کیفیت و ایجاد فضای سالم رقابتی بین اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در تمامی استان‌های کشور می‌باشد و به صورت استانی انجام گرفته است.

باتوجه به این رتبه‌بندی، دارندگان پروانه این خدمات ضمن حفظ نقاط قوت خود، در مسیر ارتقاء کیفیت سرویس، با شتاب بیشتری حرکت کنند.

در جدول زیر می‌توانید وضعیت 3 اپراتور برتر اینترنت پرسرعت (ADSL) را از نگاه مشتریان به تفکیک استان مشاهده نمایید.

اپراتورهای اینترنت پرسرعت 2266374

تبلیغات :

buy Neuralink