نرخ پهنای باند فقط ۱۱ درصد روی قیمت ADSL تاثیر دارد

محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات توضیحاتی را در مورد قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت ارائه داد: قیمت پهنای باند باید در دو بخش خرده فروشی و عمده فروشی مورد بررسی قرار گیرد. بخش خرده فروشی مربوط به پهنای باندی است که مردم از آن استفاده می‌کنند و شامل هزینه ADSL و دیتای موبایل می‌شود. […]

محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات توضیحاتی را در مورد قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت ارائه داد: قیمت پهنای باند باید در دو بخش خرده فروشی و عمده فروشی مورد بررسی قرار گیرد. بخش خرده فروشی مربوط به پهنای باندی است که مردم از آن استفاده می‌کنند و شامل هزینه ADSL و دیتای موبایل می‌شود. اما بخش عمده فروشی، مربوط به قیمت پهنای باند عمده‌ای است که از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ پهنای باند فقط ۱۱ درصد روی قیمت ADSL تاثیر دارد، گفت: تاثیر قیمت پهنای باند عمده که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی فروخته می‌شود، در قیمت نهایی اینترنت ADSL کاربران، ۱۱ درصد است. قیمت پهنای باند اینترنت ۵ درصد روی قیمت اینترنت موبایل تاثیر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه گرانی اینترنت ارتباطی به قیمت پهنای باند ندارد، ادامه داد: اگر بخواهیم هزینه انتقال بین شهری را نیز به این رقم اضافه کنیم، در مجموع می‌توان گفت که کل هزینه‌های زیرساخت در اینترنت ADSL حدود ۱۷ درصد و در اینترنت موبایل ۸ درصد تاثیرگذار است.

آذری جهرمی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت را به صورت «آی‌پی» و سرویس ترانزیت از اپراتورهای بین‌المللی خریداری می‌کند و در مجموع تا لب مرز ایران، برای هر «مگابیت برثانیه» پهنای باند، ۵ تا ۶ دلار هزینه می‌کند که عددی حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر مگابیت می‌شود.

وی با تاکید بر قابل استفاده نبودن اینترنتی که لب مرز تحویل می‌گیریم، گفت: باید برای آن از نقاط مختلف مرزی، فیبرکشی انجام شده، سیستم انتقال گذاشته و شبکه IP ایجاد شود. این مساله نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و به همین دلیل نرخ هرمگابیت پهنای باند برای ارائه به اپراتورهای ارتباطی تا حدودی با این قیمت متفاوت است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت عمده سرمایه‌گذاری زیرساخت را مربوط به ایجاد شبکه پشتیبان دانست و گفت: در ۳ سال اخیر بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای کشیدن فیبر و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای تجهیزات انتقال و «آی‌پی» هزینه شده است.