کشش هابل امکان ثبت سرعت انبساط جهان را فراهم کرد

دانشمندان پس از سال ها تلاش توانستند روش جدیدی را برای کشف سرعت انبساط جهان پیدا کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این سرعت انبساط جهان از سوالات اساسی دانشمندان محسوب می‌شد. دانشمندان برای محاسبه سرعت انبساط جهان از ۲ روش استفاده کرده و در هر گرایش به صورت جداگانه […]

دانشمندان پس از سال ها تلاش توانستند روش جدیدی را برای کشف سرعت انبساط جهان پیدا کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این سرعت انبساط جهان از سوالات اساسی دانشمندان محسوب می‌شد. دانشمندان برای محاسبه سرعت انبساط جهان از ۲ روش استفاده کرده و در هر گرایش به صورت جداگانه پاسخی پیدا کردند. علت تفاوت نتیجه نیز به چیزی به نام کشش هابل بستگی دارد. کشش هابل یکی از معماهای جذاب کیهان شناسی است که شامل اندازه گیری ثابت هابل بوده و با استفاده از آن سرعت انبساط جهان نیز محاسبه می شود.

 قانون هابل در اختر فیزیک و کیهان شناسی قانونی است که می گوید جهان با یک سرعت ثابت در تمام زمان ها در حال انبساط است. این ثابت همان سرعت انبساط جهان نیز محسوب می‌شود که دانشمندان به دنبال آن هستند. در واقع درک آن می‌تواند به درک عمر چندساله جهان و چگونگی تکامل آن نیز منجر شود.

اختر فیزیک دانان جهان در دو گروهی هستند که برخی از آنها تفاوت پاسخ کسب شده مربوط به سرعت انبساط جهان را یک تفاوت قابل توجه دانسته و برای توزیع آن نیز وجود یک فیزیک جدید را عنوان کرده اند. اما برخی دیگر پاسخ های متغیر را به تفاوت در روش ها منسوب می دانند.

برای کشف این موضوع محققان در یک روش جدید به مشاهده نور کم رنگ بیگ بنگ اشاره کردند. این نور همان زمینه مایکروویو کیهانی که توسط تلسکوپ های زمینی و فضایی اندازه گیری شد. این مشاهدات همان مدل استاندارد جهان اولیه را پایه ریزی کرد و از آن برای ثابت هابل نیز استفاده شد. میزان آن نیز از ۷.۴ کیلومتر در ثانیه به ازای هر مگاپارسک بوده است. همچنین روش دیگری برای تخمین مدل استاندارد وجود دارد و آن نگاه به ستاره ها بو سرعت حرکت و فاصله گرفتن آنها است. دانشمندانی از دانشگاه شیکاگو با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل سرعت این ستارگان را تخمین زده و ثابت هابل را ۷۲ کیلومتر بر ثانیه در هر مگاپارسک دانستند.

در این بین دانشمندانی مانند فریدمن تلاش کرده‌اند تا علاوه بر این دو روش بررسی ستاره هایی به نام غول های سرخ را نیز آغاز کنند. این ستارگان از نوع بزرگ و درخشان هستند که بعد از رسیدن به اوج درخشندگی به سرعت محو می شوند. عدد میزان فاصله آنها تا کهکشانهای میزبانشان نیز از طریق اندازه گیری میزان روشنایی حداکثری آنها به دست می آید. فریدمن با استفاده از غول های سرخ ثابت هابل را مجدد تخمین زد و آن را 69.8 کیلومتر بر ثانیه عنوان کرد. فریدمن معتقد است راه اندازی در تلسکوپ فضایی جیمز وب بهترین داده ها را در آینده نزدیک به دست خواهد آورد.

 

تبلیغات :

buy Neuralink