تحریک سلولهای بنیادی می تواند در ترمیم پوست افراد پیر موثر باشد

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود متوجه ضعف سلول های بنیادی افراد مسن شدند. این سلول ها در افراد مسن دیگر قادر به ترمیم پوست این افراد نیستند. این محققان امیدوارند با افزایش تحرک این سلول ها بتوانند پوست افراد پیر را ترمیم کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ژاپنی در ترمیم […]

sadmayeh-ad  

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود متوجه ضعف سلول های بنیادی افراد مسن شدند. این سلول ها در افراد مسن دیگر قادر به ترمیم پوست این افراد نیستند. این محققان امیدوارند با افزایش تحرک این سلول ها بتوانند پوست افراد پیر را ترمیم کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ژاپنی در ترمیم پوست افراد پیر روش جدیدی را ابداع کردند. اگر چه با افزایش سن پوست افراد مسن ضعیف و دچار چروک خواهد شد، اما به گفته این محققان با کمک سلول های بنیادی میتوان پوست این افراد را ترمیم کرد.

پوست افراد پیر نسبت به پوست افراد جوان نمی تواند در بهبود زخم ها عملکرد خوبی داشته باشد. البته مکانیزم های مربوط به این امر نیز تاکنون ناشناخته مانده است. پژوهشگران ژاپنی تلاش کردند تا از طریق روش دیگر این مشکل را برطرف کنند. پروژه جدید پژوهشگران دانشکده پزشکی توکیو استفاده از سلولهای بنیادی پوست برای ترمیم آن است. به طوری که با تحرک آنها و حرکت به سمت محل آسیب دیده این ترمیم انجام خواهد شد.

 سلول های بنیادی یا همان سلول های بنیادی کراتینوسیت مسئول بازسازی پوست و بستن زخم است. دایسوکه نانبا، پژوهشگر ارشد می گوید: تصویر برداری های زنده و شبیه سازی های انجام گرفته نشان میدهد میتوان تحرک سلولهای بنیادی پوست انسان را افزایش داد. این در حالی است که کلیه سلول های بنیادی پوست پیر دچارکاهش تحرک شده و دیگر عملکرد مناسبی در بهبود زخم و تکثیر نخواهند داشت. آزمایش های انجام گرفته نشان می‌دهد فاکتور رشد اپیدرمی یک مولکول خاص است که این تحرک و قرارگیری سلول ها در کنار یکدیگر را موجب می شود.

تبلیغات :

buy Neuralink