آزمایش خونی که می تواند اختلالات اضطرابی را تشخیص دهد

محققان یک آزمایش خون جدید برای تشخیص اختلالات اضطرابی توسعه دادند. با کمک این آزمایش خون احتمال بروز اضطراب و عوامل دیگر موثر بر آن تشخیص داده میشود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، استارتاپ Mindx Science آزمایش خون جدیدی را توسعه داده که توسط محققان دانشگاه ایندیا نیز مورد تایید قرار گرفته […]

محققان یک آزمایش خون جدید برای تشخیص اختلالات اضطرابی توسعه دادند. با کمک این آزمایش خون احتمال بروز اضطراب و عوامل دیگر موثر بر آن تشخیص داده میشود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، استارتاپ Mindx Science آزمایش خون جدیدی را توسعه داده که توسط محققان دانشگاه ایندیا نیز مورد تایید قرار گرفته است. با کمک این آزمایش زیست نشانگرهای اضطراب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این عوامل شامل پروتئین ها، آنزیم ها و هورمون هایی هستند که در ارتباط با اضطراب فعالیت می کنند. برای کشف این زیست نشانگرها مطالعه ای روی ۵۸ نفر انجام شد. این افراد در طول جلسات آزمایش حداقل یکبار دچار تغییرات در سطح اضطراب شده بودند. این افراد به محققان در شناسایی این زیست نشانگرها کمک کردند.

زیست نشانگرهای کشف شده مجددا روی افراد دیگری نیز مورد آزمایش قرار گرفت. به دلیل اهمیت این زیست نشانگرها در پیش بینی تغییرات اضطراب فرایند تایید آنها بسیار اهمیت داشت. با بکارگیری آنها در گروه سوم امکان پیش بینی وضعیت اضطراب شدید و حاد بالینی فراهم شد. بدین ترتیب ۱۹ زیست نشانکر شناسایی شد. در حال حاضر از طریق صحبت کردن با افراد نشانه های اضطراب در افراد کشف میشود. اما این آزمایش خون با اطمینان بیشتری مشکلات را شناسایی کرده و از تجویز داروی اشتباه جلوگیری می کند.