فناوری جدیدی که می تواند به طور خودکار حدس های ریاضی تولید کند

سیستم خودکار ساخته شده توسط محققان انستیتو فناوری IIT می تواند به طور خودکار حدس های ریاضی تولید کند. حدس های تولید شده تنها بر اساس اطلاعات ناقص و بدون هیچ اثباتی خواهد بود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ماشین تولید حدس ریاضی، با بررسی روابط بین ثابت های اساس ریاضی حدس […]

سیستم خودکار ساخته شده توسط محققان انستیتو فناوری IIT می تواند به طور خودکار حدس های ریاضی تولید کند. حدس های تولید شده تنها بر اساس اطلاعات ناقص و بدون هیچ اثباتی خواهد بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ماشین تولید حدس ریاضی، با بررسی روابط بین ثابت های اساس ریاضی حدس هایی را ساخته و ارائه می کند. همانطور که می دانیم حدس ها در ریاضی بر اساس اطلاعات اثبات نشده تولید می شود. در واقع این حدس ها هستند که تاکنون توانسته اند ریاضیات را تشکیل دهند. وجود اصلی ریاضیات نیز در اثر این حدس ها تشکیل شده است.

 سیستم تولید حدس ریاضی به نام سرینیواسا رامانوجان، نام خود را از یک ریاضیدان مشهور گرفته است که توانسته بود هزاران ایده و معادله مشهور ریاضی را تولید کند. این ریاضیدان با کمک شهود مسائل ریاضی را اثبات کرده و فرمولی برای آن به دست می آورد. سیستم جدید نیز با کمک یک الگوریتم خاص می تواند از توان محاسباتی خود برای ارائه حدس های ریاضی استفاده کند. محققان معتقدند استفاده از این سیستم می‌تواند ساخت فرمول های ریاضی با کمک ثابت های آن را سرعت ببخشد. برای نمونه این سیستم برخی حدس های ریاضی قابل اثبات را تولید کرده و توانسته محاسبه ثابت هایی را برای عدد پی ارائه دهد.

پیشنهاد ویژه : قیمت ارز دیجیتال
پیشنهاد ویژه : سرور HP
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران
پیشنهاد ویژه : ترجمه رسمی آلمانی

پیشنهاد ویژه

خرید بلیط هواپیما فلای تودی

پیشنهاد ویژه

لیست کامل و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال