نقد و بررسی تعدیل نیرو استارتاپهای معروف در آستانه نوروز !

تعدیل نیرو در رونیکس و همراه مکانیک بهانه ای شد برای پرداخت به مدیریت نیروی انسانی در شرکتهای استارتاپی ! همانطور که موج ایجاد استارتاپ ها در ایران تند و سریع بود موج پایان کار یا تغییر روال هم سریع و بی رحمانه است دقیقاً مثل فیلمهای سریع و خشن ! حالا این طبیعی است […]

تعدیل نیرو در رونیکس و همراه مکانیک بهانه ای شد برای پرداخت به مدیریت نیروی انسانی در شرکتهای استارتاپی ! همانطور که موج ایجاد استارتاپ ها در ایران تند و سریع بود موج پایان کار یا تغییر روال هم سریع و بی رحمانه است دقیقاً مثل فیلمهای سریع و خشن ! حالا این طبیعی است یا غیر طبیعی ؟ چرا ما ایرانی ها خیلی به یکجا ماندن و به قول خودمان ثبات شغلی علاقه داریم ؟ آیا واقعاً شرکت است که با هویت می گیرد یا ما هستیم که با شرکت هویت داریم ؟

برگردم به موضوع اصلی که بحث مدیریت منابع انسانی در شرکتها نوپا و استارتاپی است. برخی موارد شرکتها به خاطر شرایط غیر منتظره مثل کرونا مجبور شده اند از نیروهای خود دست بکشند و تعدیل کنند مثل مجموعه علی بابا که در اواخر سال 1398 اتفاق افتاد! اما آیا علی بابا مقصر بود ؟ شاید بشود گفت کرونا بهانه ای شد برای یک خانه تکانی چرا که تازه کرونا آمده بود و هنوز موج بیکاری حوزه گردش کاری شروع نشده بود و تازه داشت شکل می گرفت.

اخیرا دو مجموعه رونیکس و همراه مکانیک نیز تعدیل نیرو داشته اند که عجیب به نظر می رسد. همراه مکانیک که بیانیه داده و ابراز تاسف کرده است. اینکه عجیب بوده است به این دلیل است که همراه مکانیک این اواخر جذب سرمایه 50 میلیارد تومانی کرده است. البته که رونیکس استارتاپ نیست و فقط برای نشان دادن موضوع تعدیل نیروی انسانی به آن اشاره می کنم.

به نظر می رسد عدم تحقق پیش بینی استارتاپ ها برای کسب درآمد و جذب نیروی زیاد بدون برنامه توسعه کسب و کار عامل اصلی این گونه تعدیل نیروها باشد و البته اوضاع خراب اقتصادی حتماً تاثیر گذار است و لزوماً مقصرش مدیران این مجموعه ها نیستند.

اینکه بیاییم و بدون در نظر گرفتن نرخ رشد شرکت و میزان فروش، تعداد زیادی نیرو بگیریم و بعد فکر کنیم با تبلیغات سنگین می توان حتماً خلق درآمد کرد نتیجه اش می تواند این نوع تعدیلهای تلخ ! حداقل برای افرادی که شب عیدی کار خود را از دست داده اند و البته شاید و شاید نجات بخش آن کسب و کار و استارتاپ شود. توجه باید داشت متاسفانه بخش فنی و متخصص کشور به شدت در حال مهاجرت است و هر تعدیلی و شکست هر استارتاپی ، سرعت این کار را بیشتر می کند.

نکته آخر در خصوص رفتار با نیروی انسانی است که سرمایه اصلی شرکتها و به خصوص استارتاپ ها هست و تعدیل هم اگر مجبور هستیم انجام دهیم روش خود را باید داشته باشد و یکی از آنها حداقل در ایران نگذاشتن آن به یکی دو ماه آخر سال که همه به دنبال عید می روند باشد. برای دیدن دیگر مقالات میتوانید به صفحه نقد و بررسی آژانس خبری تکنا مراجعه کنید.

منتقد: علی فلاحی

تبلیغات :

buy Neuralink