هوش مصنوعی به دانشمندان در کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید کمک می کند

محققان دانشگاه لیدن هلند از هوش مصنوعی برای کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید استفاده کردند. نرم افزار هوشمند مورد استفاده می‌تواند در آینده به جای روش های سنتی کشت مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان به دنبال ـنتی بیوتیک های جدید هستند تا بتوانند در مقابل باکتری ها مورد استفاده […]

محققان دانشگاه لیدن هلند از هوش مصنوعی برای کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید استفاده کردند. نرم افزار هوشمند مورد استفاده می‌تواند در آینده به جای روش های سنتی کشت مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان به دنبال ـنتی بیوتیک های جدید هستند تا بتوانند در مقابل باکتری ها مورد استفاده قرار دهند. هم اکنون شاهد مقاوم شدن تعداد زیادی از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک های فعلی هستیم. روش های سنتی نیز نمی‌توانند آنتی‌بیوتیک‌های جدید را به سرعت کشف کنند. روش جدید ابداع شده توسط محققان هلندی نوعی نرم‌افزار هوشمند است که می تواند با استفاده از هوش مصنوعی باکتری های مورد نیاز را پیدا کرده و از آن برای تولید آنتی بیوتیک استفاده کند.

 امروزه ساخت آنتی بیوتیک های جدید با سرعت زیاد به یک امر مهم تبدیل شده است. در روش سنتی از کشت باکتری ها با هدف تولید آنتی بیوتیک استفاده می شود. در این روش میکروارگانیسم های موجود در کشت باکتری ها بررسی شده و قابلیت آنها برای مهار باکتری ها مورد سنجش قرار میگیرد.

پروفسور گیلس ون وزل از دانشگاه لیدن با همکاری دانشگاه واخنینگن هلند این پروژه را به سرانجام رسانده است. این نرم افزار هوشمند در مرحله آزمایش توانسته ۴۲ نوع خوشه جدید از باکتریها را شناسایی کند. این محققان یکی از این خوشه ها را به یک آنتی بیوتیک بالقوه جدید تبدیل کردند.