ستاره شناسان جرم غباری جدیدی را با رفتارهای عجیب کشف کردند

ستاره شناسان با هدف رصد سیارات فراخورشیدی در سال ۲۰۱۸ میلادی ماهواره‌ای را به فضا ارسال کردند. این ماهواره با نام TESS تاکنون موفق به رصد ۱۷۲ سیاره فراخورشیدی شده است. از طرفی توانسته لیستی از ۴۷۰۳ سیاره احتمالی فراخورشیدی نیز تهیه کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان و ستاره شناسان […]

ستاره شناسان با هدف رصد سیارات فراخورشیدی در سال ۲۰۱۸ میلادی ماهواره‌ای را به فضا ارسال کردند. این ماهواره با نام TESS تاکنون موفق به رصد ۱۷۲ سیاره فراخورشیدی شده است. از طرفی توانسته لیستی از ۴۷۰۳ سیاره احتمالی فراخورشیدی نیز تهیه کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان و ستاره شناسان از مرکز اخترفیزیک هاروارد به رهبری کارن کولینز هنگام رصد سیارات فراخورشیدی متوجه جرم متغیر عجیبی با نام TIC 400799224 شدند که رفتار عجیبی نیز از خود نشان می دهد. ماهواره تس تاکنون تصاویری از اجرام آسمانی بیش از یک میلیارد جرم تهیه کرده که طی آن ستاره شناسان توانستند پدیده هایی مانند تپش های ستاره ای، شوک های ابرنواختر، فروریختن سیاره ها و یا منظومه های ستاره دوتایی را کشف کنند.

 این محققان با استفاده از ابزارهای محاسباتی و یادگیری ماشینی که توسط کشفیات تس و رفتار صدها هزار جرم متغیر ایجاد شده را بررسی کردند. با همین روش نیز آنها موفق به کشف سیاره های عجیب و یا در حال فرو ریختن شده بودند. در این بین جرم عجیبی شناسایی شد که در هنگام رصد همراه با تغییرات در روشنایی بوده به طوری که علاوه بر آن با چند درخشش همراه بوده است.

 این محققان مجبور شدند جرم شناسایی شده جدید را با دیگر ابزارهای مورد استفاده نیز بررسی کنند. به گفته این محققان جرم غباری شناسایی شده منظومه ستاره دوتایی با تپش یکی از ستاره ها با دوره ۱۹.۷7 است. جرم دیگر با پرتاب ابر غبار آسمانی از خود به بیرون دور جرم اول می چرخد. نکته مهم در مورد این جرم جدید تغییر شکل عمق و دوره غبار هایی است که روی ستاره را می پوشاند. البته این محققان هنوز موفق به درک چگونگی ایجاد این جرم عجیب نشده‌اند. اما قصد دارند با استفاده از این ماهواره رصد جرم را ادامه داده تا بتوانند تغییرات آن را در طول زمان ثبت و بررسی کنند.

تبلیغات :

buy Neuralink