ستاره شناسان موفق به کشف جهان های جدیدی در یک ستاره جوان شدند

داده های ارسالی توسط ماهواره نقشه بردار فراخورشیدی گذران (TESS) امکان کشف جهان های جدیدی را در ستاره های جوان به وجود آورده است. دانشمندان با کمک این داده ها موفق به کشف سه سیاره داغ بزرگتر از زمین شدند که به دور خورشید خود می گردند. کل این منظومه نیز در یک جریان جدید […]

داده های ارسالی توسط ماهواره نقشه بردار فراخورشیدی گذران (TESS) امکان کشف جهان های جدیدی را در ستاره های جوان به وجود آورده است. دانشمندان با کمک این داده ها موفق به کشف سه سیاره داغ بزرگتر از زمین شدند که به دور خورشید خود می گردند. کل این منظومه نیز در یک جریان جدید با عمر ستارگان کمتر از سه سال در منظومه شمسی قرار دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان در مطالعات خود موفق به کشف یک منظومه کوچک شده‌اند که تنها ۱۲۰ میلیون سال نوری عمر داشته و فاصله آن با زمین نیز ۴۰۰ سال نوری بوده است. الیزابت نیوتن، استادیار فیزیک و نجوم در دانشگاه دارتموث در مورد مطالعات اخیر می‌گوید: فاصله این منظومه با زمین این امکان را فراهم می سازد تا بتوان سیاره جوان را به طور کامل رصد کرد. همچنین وجود سه سیاره بزرگتر از زمین در این منظومه امکان مطالعات را در مورد تکامل جو سیاره ها به وجود خواهد آورد.

منظومه تازه کشف شده به همراه خود یک دیسک خنک از گرد و غبار و بقایای سنگی را نگه داشته است. جوان بودن این سیاره و نزدیکی آن به ما میتواند امکان مطالعه نحوه تشکیل و تکامل ستارگان و سیارات را برای دانشمندان به وجود آورد. این ستاره جوان جرمی برابر با ۹۵ درصد خورشید داشته اما حدود ۱۲ درصد از آن کوچکتر است. میزان انرژی ساطع شده توسط این ستاره جوان نیز حدود ۳۵ درصد کمتر از خورشید است. نکته حائز اهمیت وجود فاصله بین سیاره های این منظومه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت همه سیارات آن داغ و غیرقابل سکونت خواهد بود به طوری که دمای آن ها حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد برآورد شده و حتی در داخلی ترین سیارات ممکن است به ۱۲۰۰ درجه نیز برسد.

مطالعه این سیارات جوان که به دلیل گرمای زیاد توانسته اند جو خود را حفظ کنند، می‌تواند اطلاعات وسیعی را در مورد تکامل آنها فراهم کند یا مدل های فعلی را نیز بهبود ببخشد.