دانشمندان چینی سرامیک انعطاف پذیر تولید کردند

محققان چینی در پژوهش خود موفق به ساخت سرامیک انعطاف پذیر شدند. این نوع سرامیک می تواند خم شود و نسبت به نوع فعلی سبک تر است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برای نخستین بار محققان چینی سرامیکی ساخته اند که مانند فلز هم می شود. این ماده می تواند با بکارگیری […]

محققان چینی در پژوهش خود موفق به ساخت سرامیک انعطاف پذیر شدند. این نوع سرامیک می تواند خم شود و نسبت به نوع فعلی سبک تر است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برای نخستین بار محققان چینی سرامیکی ساخته اند که مانند فلز هم می شود. این ماده می تواند با بکارگیری در مفاصل مصنوعی و موتورها عملکرد آنان را بهبود ببخشد.

پیش از این سرامیک های دارای استحکام را سرامیک های غیرانعطاف پذیر می دانستند. چن ککسین، دانشمند علوم مواد و رهبر این پژوهش می گوید: این برای اولین بار است که بطور همزمان یک سرامیک هم انعطاف پذیر است و هم قوی تر. ماده جدید هم سختی سرامیک را دارد و هم انعطاف پذیری فلز. می توان از این نوع سرامیک در صنایع مختلف استفاده کرد.

محققان برای ساخت این سرامیک از سیلیکون نیترید استفاده کردند. با استفاده از این ماده نانو ستون با دو شکل بلوری ایجاد شد که در زمان وارد آمدن نیرو به یکی از آنها، ساختار بلوری به نوعی دیگر تبدیل می شود. بدین ترتیب امکان خم شدن مواد پیش از بازگشت به شکل اولیه خود بوجود می آید.

ماده جدید می تواند در ساخت موتورهای هوانوردی مورد استفاده قرار بگیرد. زیرا این ماده بادوام و دارای وزن کم است و در برابر حرارت نیز مقاوم است. استفاده از آن در موتورها باعث عملکرد بهتر آن ها با بازدهی سوخت بهتر می شود.