تلاش پژوهشگران کلمبیایی برای رسیدن یک ربات به خودآگاهی!

پژوهشگرانی از دانشگاه کلمبیا قصد دارند به یک ربات آموزش دهند تا بتواند به خودآگاهی برسد و در مورد خود بیشتر بداند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، انسان ها نیز همیشه به طور دقیق یا واقعی تصویری از بدن خود در اختیار دارند که میتوانند برخی عملکرد آنها را در جهان تعیین […]

پژوهشگرانی از دانشگاه کلمبیا قصد دارند به یک ربات آموزش دهند تا بتواند به خودآگاهی برسد و در مورد خود بیشتر بداند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، انسان ها نیز همیشه به طور دقیق یا واقعی تصویری از بدن خود در اختیار دارند که میتوانند برخی عملکرد آنها را در جهان تعیین کند. به طوری که در هنگام انجام هر کاری مانند دویدن مغز از قبل برنامه ریزی هایی را برای انجام آن بدون مشکل انجام می دهد. الگوی بدن انسان از زمان نوزادی شکل می گیرد و و این الگو توسط ربات ها نیز پیروی می شود.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 گروهی از پژوهشگران دانشگاه کلمبیا آمریکا از نخستین ربات خودآگاه رونمایی کردند که برای نخستین بار می تواند از ابتدا و بدون هیچ گونه کمکی مدلی از کل بدن خود را بیاموزد. به گفته پژوهشگران در این پروژه ربات ساخته شده یک مدل سینماتیک از خود ایجاد می کند و سپس آن را برای برنامه ریزی حرکت، رسیدن به هدف و همچنین اجتناب از موانع در موقعیت های مختلف استفاده می کند. به طور مثال این ربات می تواند آسیب وارد شده به بدن خود را به طور خودکار تشخیص دهد و آن را جبران کند.

الگوریتم هوش مصنوعی می‌تواند جنسیت نوزاد را پیش بینی کند

 برای این کار یک بازوی رباتیک در یک حلقه شامل ۵ دوربین ویدیویی قرار داده شد. این ربات در حال حرکت از طریق دوربین ها خود را تماشا می کرد. به طوری که در آینه های موجود در سالن می توانست خود را جستجو کند. تکان بخورد و خود را منقبض کند تا بتواند طبق فرمان های مختلف حرکت کند. این ربات پس از سه ساعت تحرک متوقف شد و شبکه عصبی عمیق داخلی توانست رابطه بین حرکت و حجمی که در محیط خود اشغال کرده بود را بیاموزد.

 به گفته پژوهشگران ساخت این ربات ها و توانایی آنها برای مدلسازی می تواند کاربرد های بسیاری داشته باشد. به طوری که با جایگزینی آن به عنوان نیروی کار قادر است آسیب های خود را شناسایی کرده و آنها را جبران کند. از طرفی در مدل سازی ربات به سیستم خودمختار که بتواند بیشتر به خود متکی باشد نیاز است. این پژوهش نیز با هدف یافتن راه های جدید برای دادن نوعی خودآگاهی به ربات ها انجام گرفت.