کانون قلمچی هک شد. نشت اطلاعات محرمانه 6 میلیون دانش آموز

اطلاعات بیش از شش میلیون از دانش اموزانی که در آزمون های کانون قلمچی ثبت نام کرده اند نشت پیدا کرده و برای فروش گذاشته شده است. این پایگاه اطلاعاتی شامل نام، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، گروه آزمایشی، محل حوزه، نام نمایندگی، پشتیبان، نام مدیر، نام مدرسه، معدل، تلفن ثابت، تلفن همراه، استان، […]

اطلاعات بیش از شش میلیون از دانش اموزانی که در آزمون های کانون قلمچی ثبت نام کرده اند نشت پیدا کرده و برای فروش گذاشته شده است.

این پایگاه اطلاعاتی شامل نام، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، گروه آزمایشی، محل حوزه، نام نمایندگی، پشتیبان، نام مدیر، نام مدرسه، معدل، تلفن ثابت، تلفن همراه، استان، شهر، آدرس محل سکونت و … میباشد.