ایجاد بافت بدن از طریق چاپ سه بعدی با کمک پرتو نور

تعدادی از محققان در موسسات علمی در چین، آمریکا و بلژیک روشی را برای تهیه پرینت سه بعدی گوش در داخل بدن ابداع کرده‌اند. با وجود پیشرفتهای زیاد در پرینت سه بعدی دانشمندان از این تکنولوژی برای ساخت بافت های معیوب بدن استفاده کردند. در روشهای مورد استفاده موادی مانند بافت بدن از طریق روش […]

تعدادی از محققان در موسسات علمی در چین، آمریکا و بلژیک روشی را برای تهیه پرینت سه بعدی گوش در داخل بدن ابداع کرده‌اند. با وجود پیشرفتهای زیاد در پرینت سه بعدی دانشمندان از این تکنولوژی برای ساخت بافت های معیوب بدن استفاده کردند. در روشهای مورد استفاده موادی مانند بافت بدن از طریق روش پلیمریزاسیون و با کمک نور فرابنفش استفاده شده است.

 به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، در روش جدید محققان توانستند فرایند چاپ سه بعدی را در درون بدن یک موش و از طریق بافت های بدن ایجاد کنند. برای این کار یک جوهر زیستی وارد بدن موش شده سپس از طریق پرتوی نور نزدیک به مادون قرمز شکل مورد نظر در بدن ایجاد میشود. جوهر زیستی در واقع شکل بافت مورد نظر را میگیرد. در نمونه تست شده یک گوش موش از طریق این روش تولید شده است. در این آزمایش جوهر زیستی تنها چند ثانیه پس از قرار گرفتن در معرض نور نزدیک به مادون قرمز شروع به تغییر شکل داده است. ایجاد گوش نهایی پس از گذشت یک ماه و رشد سلولهای غضروف انجام گرفت. دانشمندان تلاش کردند تا از این روش در آینده برای تهیه بافت های بدن انسان نیز استفاده کنند. البته این روش به تحقیقات و آزمایشات بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.