کشف ابر زمین جدیدی که به دور یک ستاره کوتوله سرخ میچرخد

ستاره شناسان اخیراً یک ابرزمین جدید کشف کرده اند که در حال چرخش به دور یک ستاره کوتوله سرخ است. فاصله این ستاره از زمین ۳۶ سال نوری محاسبه شده است. ستاره کوتوله سرخ به نام GJ 740 حدود 2000 درجه از خورشید سرد تر است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان […]

ستاره شناسان اخیراً یک ابرزمین جدید کشف کرده اند که در حال چرخش به دور یک ستاره کوتوله سرخ است. فاصله این ستاره از زمین ۳۶ سال نوری محاسبه شده است. ستاره کوتوله سرخ به نام GJ 740 حدود 2000 درجه از خورشید سرد تر است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ابرزمین جدیدی کشف کرده اند که جرم آن حدود سه برابر زمین است. ستاره کوتوله سرخی که این ابرزمین به دور آن چرخش می کند در فاصله کمی از خورشید قرار دارد. طی تحقیق انجام شده در این مورد که در مجله Astronomy & Astrophysics منتشر شده، گردش این سیاره به دور ستاره خود حدود 2.4 روز زمین به طول می انجامد. از نظر کوتاهی زمان گردش نیز می توان این سیاره را در رتبه دوم قرار داد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

داده های بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که علاوه براین سیاره، یک سیاره دیگر با دوره گردش 9 ساله نیز به دور این ستاره می چرخد. بنابر سیگنال های دریافتی مربوط به سرعت شعاعی می توان نتیجه گرفت جرم این سیاره برابر با جرم زحل است. البته این سیگنال ها می تواند مربوط به چرخه مغناطیسی ستاره نیز باشد.

با کمک روش سرعت شعاعی می توان با کمک و راهتمایی ستاره های سرد، سیاره های بیشتری را کشف کرد. در این روش از طیف سنجی و تغییرات مربوط به جاذبه های گرانشی سیاره های اطراف می توان به تغییرات سرعت ستاره ها دست پیدا کرد. این روش تاکنون موفق به شناسایی 116 سیاره فراخورشیدی شده است. پیش از این در ماموریت کپلر با استفاده از روش گذر 156 سیاره جدید کشف شد که همگی در اطراف ستاره های سرد بودند.