کشف ستاره های جدیدی که می‌توانند وجود سیارات مخفی را بازگو کنند

پژوهشگران استرالیایی ستاره‌های جدیدی را کشف کرده‌اند که می تواند از وجود سیارات مخفی خبر دهد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تلسکوپ های قوی رادیویی جهان موفق به کشف ستاره‌های جدیدی شده‌اند که میتواند وجود سیارات مخفی را بازگو کند. ستاره های تازه کشف شده دارای امواج رادیویی غیر منتظره هستند که […]

پژوهشگران استرالیایی ستاره‌های جدیدی را کشف کرده‌اند که می تواند از وجود سیارات مخفی خبر دهد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تلسکوپ های قوی رادیویی جهان موفق به کشف ستاره‌های جدیدی شده‌اند که میتواند وجود سیارات مخفی را بازگو کند. ستاره های تازه کشف شده دارای امواج رادیویی غیر منتظره هستند که می تواند سیارات پنهان را آشکار کند.

دکتر بنجامین پوپ از دانشگاه کوئینزلند استرالیا با کمک موسسه ASTRON هلند پژوهشی را با کمک تلسکوپ قوی آرایه فرکانس پایین آغاز کردند. دکتر پوپ در مورد کشف ستاره های جدید میگوید: در حال جستجوی سیارات متوجه سیگنال هایی شدیم که از 19 ستاره کوتوله سرخ منتشر شده بود. همچنین ۴ مورد از این سیگنال ها به سیاراتی مرتبط می‌شد که به دور این ستاره های کوتوله سرخ در حال چرخیدن بودند.

 پیش از این تنها امواج رادیویی قدرتمند سیارات منظومه شمسی در هنگام تعامل میادین مغناطیسی شناسایی شده بودند. ولی تاکنون سیگنال های رادیویی مربوط به سیارات خارج از این منظومه هرگز مورد بررسی قرار نگرفتند. توپ در ادامه توضیحات خود گفته است کشف مورد نظر در ستاره شناسی رادیویی بسیار مهم است که در نهایت می‌تواند به کشف دیگر سیارات کهکشان منجر شود. ستاره شناسان تاکنون توانسته بودند ستارگانی با تابش پایدار رادیویی را شناسایی کنند. اما اکنون علاوه بر ستاره های ساده قدیمی امکان کشف اطلاعات دیگر در اطراف این ستارگان نیز وجود دارد.

این گروه از دانشمندان هم اکنون تمرکز خود را بر روی ستارگان کوتوله سرخ قرار دادند که علاوه بر فعالیت مغناطیسی شدید شراره‌های ستاره‌ای و امواج رادیویی بالایی را نیز منتشر می کنند. البته در این تحقیق ظهور ستارگان قدیمی غیرفعال از نظر مغناطیسی درک این بررسی را با مشکل مواجه کرده است.

تبلیغات :

buy Neuralink