کشف یک پروتئین در شهاب سنگ؛ اثبات زندگی فرازمینی

بسیاری از دانشمندان در تلاش برای اثبات زندگی فرا زمینی هستند. چیزی که بتواند اثبات کند که زندگی در روی زمین ابتدا از فضا آغاز شده است. بدیت ترتیب پازل زندگی فرا زمینی چیده خواهد شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا و به نقل از NEW ATLAS، اکنون دانشمندان موفق به کشف […]

بسیاری از دانشمندان در تلاش برای اثبات زندگی فرا زمینی هستند. چیزی که بتواند اثبات کند که زندگی در روی زمین ابتدا از فضا آغاز شده است. بدیت ترتیب پازل زندگی فرا زمینی چیده خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا و به نقل از NEW ATLAS، اکنون دانشمندان موفق به کشف نوعی ساختار پروتئینی جدید در یک شهاب سنگ شده اند که مانند آن در زمین دیده نشده است. این پروتئین با نام همولیتین از داخل شهاب سنگی با نام ‌(Acfer) پیدا شده که در سال 1990 در برخورد با زمین در نیجریه بدست آمده بود.

این پروتئین یک آمینو اسید گلیسین است که در انتها به اتم های  آهن، اکسیژن و لیتیوم متصل شده است. ساختاری که شبیه به آن در زمین وجود ندارد. دانشمندان دانشگاه هاروارد این کشف را نوعی تائید برای تشکیل زندگی در فرا زمین می دانند. این نظریه پیش از این و با کشف شکر، مواد ارگانیک و مولوکول‌های خاص در سنگ های فضایی پشتیبانی شده بود.

دانشمندان برای توجیه نحوه ساخت و نحوه چینش این پروتئین مطمئن نیستند اما احتمال می دهند که از نشستن گیلیسیرین روی ذرات غبار و یا ابرهای گرم مولکولی و تبدیل آن به زنجیره پلیمر و سپس تشکیل پروتئین ایجاد شده باشد. یکی از دانشمندان این تحقیق در رابطه با آن می گوید: اتم های انتهای این پروتئین در زمین به عنوان جاذب فوتون نوری و تبدیل آب به هیدروژن و اکسیژن شناخته می شود. بدین ترتیب می تواند کاندید خوبی برای تامین انرژی برای تبدیل واکنش های شیمیایی در روی زمین باشد.

تبلیغات :

buy Neuralink