کشف دایره های رادیویی عجیب در فضا و سردرگمی اخترشناسان

اخترشناسان دایره های رادیویی عجیبی را در فضا کشف کردند که خصوصیات هیچکدام از اجرام و پدیده های فضایی شناسایی شده را ندارند. عجیب تر آنکه این دایره ها در طول موج های مرئی نور دیده نمی شوند و هنوز اخترشناسان برای این سوال جوابی پیدا نکرده اند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی […]

اخترشناسان دایره های رادیویی عجیبی را در فضا کشف کردند که خصوصیات هیچکدام از اجرام و پدیده های فضایی شناسایی شده را ندارند. عجیب تر آنکه این دایره ها در طول موج های مرئی نور دیده نمی شوند و هنوز اخترشناسان برای این سوال جوابی پیدا نکرده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اخترشناسان آنها را دایره های رادیویی عجیب یا (ORC) نام گذاری کرده‌اند و احتمال می دهند این اجرام در فاصله چند ده سال نوری و یا چند صد سال نوری در کهکشان راه شیری وجود داشته باشند. در ابتدا تصور می شده این (ORC) ها در اثر بروز خطای نرم افزاری به وجود آمده‌اند. اما بررسی های بیشتر از طریق تلسکوپهای رادیویی نشان داد که اینها اجرام واقعی هستند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

در حال حاضر این دایره ها به وسیله تلسکوپ های اپتیکی رصد نمیشود و احتمال می رود دلیل آن نیز تشکیل ابرهایی از الکترون ها باشد. هنوز اخترشناسان در مورد نحوه تشکیل به نتایج یکسان نرسیدند اما مطمئن هستند این دایره های عجیب مربوط به بقایای ابرنواخترها یا ناشی از تولد ستاره در کهکشان ها و یا امواج رادیویی ناشی از پرتاب الکترون ها به سیاه چاله ها نیستند.

 در واقع این هاله های رادیویی هیچ شباهتی به دیگر اجرام آسمانی نداشته و اخترشناسان احتمال می دهند ممکن است در اثر پدیده هایی همانند امواج شوک ناشی از انفجار در کهکشانهای دوردست به وجود آمده باشند. در این میان اخترشناسان روسی نیز اعلام کردند ممکن است این هاله ها گلوگاه هایی باشند که در نهایت به کرم چاله ها در فضا زمان منتهی می شوند. تعداد  (ORC) های رصد شده در آسمان به حدود ۱۰۰۰ عدد میرسد. امکان دارد با کمک دیگر تلسکوپ‌ها تعداد این اجرام نیز افزایش یابد.