کشف باکتری ضداسترس از درون خاک

به تازگی محققان موفق به کشف گونه ای از باکتری غیر بیماری زا در خاک شده اند که می تواند در درمان استرس و اضطراب مفید باشد. مایکوباکتریوم واکه (Mycobacterium Vaccae)، باکتری ای که در خاک زندگی می کند و با جداسازی الگوی ملکولی آن می توان به ساخت واکسن های ضد استرس امیدوار بود. […]

به تازگی محققان موفق به کشف گونه ای از باکتری غیر بیماری زا در خاک شده اند که می تواند در درمان استرس و اضطراب مفید باشد. مایکوباکتریوم واکه (Mycobacterium Vaccae)، باکتری ای که در خاک زندگی می کند و با جداسازی الگوی ملکولی آن می توان به ساخت واکسن های ضد استرس امیدوار بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک نیوز، وجود نوعی مولکول چربی در این نوع از باکتری ها موجب می شود تا آن ها به گونه ای متمایزتر و مفیدتر از دیگر باکتری ها تبدیل شوند. در برخی از مطالعاتی که اخیرا بر روی گونه های آزمایشگاهی انجام گرفته شده است، نشان می دهد که تزریق سویه های کشت شده با گرما از این نوع باکتری می تواند از بروز استرس در نمونه های آزمایشگاهی جلوگیری کند.

تشخیص کم‌خونی با گوشی های هوشمند

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

کریستوفر لائوری، یک عصب‌هورمون‌شناس، عمده ترین دلیل بروز استرس در زندگی انسان را روی آوردن به زندگی شهری و ماشینی می داند. او معتقد است که ترک مزارع کشاورزی، دوری از زندگی در کشتزارها و کنار نهرها و فاصله گرفتن از نوع زندگی شکارگر-خوراک جویی و پناه آوردن به شهرها و تجربه زندگی یکجانشینی موجب شده است تا انسان ها از منابع مفید و غنی از املاح خاک ها فاصله گرفته و ارتباط خود را به طور کامل با دسته‌ای از میکروارگانیزم ‌هایی که مسئول تنظیم سیستم ایمنی ما و سرکوب کردن التهاب‌ های نامناسب بوده‌اند؛ قطع کنند. حال دانشمندان امیدوارند که با این کشف خود بتوانند این نوع باکتری را در سطح وسیع کشت کرده و حتی واکسنی جهت پیشگیری و یا درمان استرس عرضه کنند.