زباله های روی ماه و مریخ در آینده به گنجینه تاریخی تبدیل می شوند

با وجودی که زباله های بسیاری از ماموریت های بشر روی ماه و مریخ به جا مانده است اما برخی محققان معتقدند این زباله ها در آینده می تواند به نوعی گنجینه تاریخی ارزشمند به شمار بیاید. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ماموریت های فضانوردان روی ماه و مریخ باعث به جاماندن […]

با وجودی که زباله های بسیاری از ماموریت های بشر روی ماه و مریخ به جا مانده است اما برخی محققان معتقدند این زباله ها در آینده می تواند به نوعی گنجینه تاریخی ارزشمند به شمار بیاید.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ماموریت های فضانوردان روی ماه و مریخ باعث به جاماندن زباله ها روی سطح این سیارات شده است. مریخ نورد استقامت که سال گذشته روی مریخ فرود آمد تجهیزات بسیاری بهمراه داشت. اما آنچه که ناسا به جهان اعلام نکرد همان زباله های بود که این مریخ نورد از خود به جا گذاشت. استقامت پس از فرود سپر حرارتی چتر نجات فوم و توری فلزی و دیگر تجهیزات خود را در بستر یک رودخانه جا گذاشت.

این مریخ نورد پس از فرود چشمگیر خود اکنون به دنبال زباله های است که از خود به جا گذاشته است. حتی ناسا نیز زباله های به جا مانده را در کف دهانه گیل شناسایی میکند. حتی انسان های آینده نیز این اکتشاف های اولیه را تشخیص خواهند داد. دکتر بتانی المان اسناد علوم سیاره ای از موسسه فناوری کالیفرنیا می گوید: در زمین نیز زمانی که تمدن های باستانی مورد مطالعه قرار می‌گیرند زباله های آنها بررسی میشود. اما زباله های ما روی ماه و مریخ مصنوعاتی هستند که نشان دهنده گام های اولیه ما در مریخ هستند.

این زباله ها در آینده برای باستان شناسان فضایی همچون گنجینه خواهند بود. حتی در آینده ممکن است محل فرود انسانها روی مریخ به پارک ملی تبدیل شده و فومی که از مریخ نورد جدا میشود به یک نشان تاریخی تبدیل شود. در این ماموریت ها تنها بخش های که به بازآوری نمونه از مریخ مربوط است به زمین باز میگردد و هر چیزی که به آنجا فرستاده میشود در همان جا از بین میرود. در صورتی که یک فهرست از مصنوعات ارسالی به مریخ تهیه شود مشخص میشود این سیاره پوشیده از مکان های فرود باقی مانده است.

تبلیغات :

buy Neuralink