گرمای زمین باعث افزایش چند برابری صاعقه در قطب شمال شده است

در مطالعات جدید مشخص شد تغییرات آب و هوایی باعث افزایش صاعقه و رعد و برق در شمالگان شده است. بطوری که در ده سال گذشته تعداد صاعقه ها در این ناحیه به سه برابر افزایش پیدا کرده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، طبق مطالعات انجام گرفته جهت بررسی ارتباط بین رعد و […]

در مطالعات جدید مشخص شد تغییرات آب و هوایی باعث افزایش صاعقه و رعد و برق در شمالگان شده است. بطوری که در ده سال گذشته تعداد صاعقه ها در این ناحیه به سه برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، طبق مطالعات انجام گرفته جهت بررسی ارتباط بین رعد و برق و تغییرات آب و هوایی که به تازگی در مجله Geophysical Research Letters چاپ شده مشخص شد میزان رعد و برق در ناحیه شمالگان در قطب شمال بطور چشمگیری افزایش داشته است.

این بخش از قطب شمال شامل آلاسکا، کانادا، گرینلند، لاپلند و سوالبارد و نیز اقیانوس شمالگانی (اقیانوس منجمد شمالی) است که داده های مربوط به این مناطق در سال های بین 2010 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان میدهد افزایش تعداد صاعقه ها به دلیل گرم شدن زمین اتفاق افتاده است. داده های مربوط به صاعقه ها توسط شبکه جهانی مکان یابی رعد و برق دانشگاه واشنگتن جمع آوری و در اختیار پژوهشگران قرار داده شده است.

این افزایش صاعقه ها بالاتر از عرض جغرافیایی 65 درجه شمالی و به میزان سه برابر بوده است. البته دیگر دانشمندان در مورد نتیجه این بررسی ها موافق نیستند. آنها معتقدند این تحقیقات تنها ارتباط بین افزایش دما و افزایش میزان صاعقه را نشان داده و نمیتواند آن را اثبات کند. به همین دلیل این موضوع به تحقیق بیشتر برای اثبات نیاز دارد.