چگونه تکنولوژی های جدید باعث تغییر ساعت زیستی بدن می شوند؟

فناوری توانسته ساعت زیستی بدن را تغییر دهد. این تغییر معمولا از طریق تماشای نمایشگرها قبل از خواب انجام میگیرد. محققان می گویند تماشای نمایشگرها که بخشی از تکنولوژی را تشکیل می دهند باعث بهم ریختن ساعت زیستی بدن خواهد شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، فناوری های امروزی بخش جدایی ناپذیری از زندگی […]

فناوری توانسته ساعت زیستی بدن را تغییر دهد. این تغییر معمولا از طریق تماشای نمایشگرها قبل از خواب انجام میگیرد. محققان می گویند تماشای نمایشگرها که بخشی از تکنولوژی را تشکیل می دهند باعث بهم ریختن ساعت زیستی بدن خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، فناوری های امروزی بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده اند. اما این فناوری ها توانسته اند آثار نخربی نیز بر روند زندگی داشته باشند. محققان معتقدند استفاده از فناوری بخصوص نمایشگرها قبل از خواب باعث بهم ریختن ساعت زیستی بدن شده و شخص دیرتر از مان معمول به خواب میرود.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

با تاریک شدن هوا هورمون خواب در بدن انسان ترشح می شود. اما تماشای نمایشگرها می تواند میزان این هورمون را در بدن کاهش دهد. ساعت زیستی بدن در همه اسان ها حتی حیوانات و گیاهان نیز وجود دارد. این ساعت توسط هیپوتالاموس مغز کنترل می‌شود. و هورمونی به نام ملاتونین را ترشح می کند. توسط این هورمون که به هورمون خواب نیز شهرت دارد ریتم شبانه روزی به وجود می آید. این ریتم ممکن است در واکنش به نور نمایشگر تغییر کند.

پروفسور جان اکسلسن از موسسه کارولینسکا معتقد است ریتم شبانه روزی بدن ۲۴ ساعت دارد و در حوالی غروب و یا طلوع به نور حساس می شود. در واقع این سیستم به انسان کمک می کند تا بتواند خود را با تغییرات طول روز و شب در فصول مختلف مطابقت دهد.

به گفته محققان نورهای ساخته شده از لامپ یا صفحات لمسی می‌تواند زمان ساعت زیستی بدن را تنظیم کرده و میزان و قدرت آن را تغییر دهد. به طور کلی نور شدید میزان تولید هورمون ملاتونین را کاهش داده و ریتم شبانه روزی را عوض میکند.