برنامه های جدید ناسا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

ناسا اعلام کرد قصد دارد علاوه بر کاوش در فضا بخش جدیدی را برای ماموریت های متمرکز بر روی زمین طراحی کند. در این ماموریت ها قرار است اطلاعات مهمی در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی، مبارزه با آتش سوزی جنگل ها، مقابله با طوفان ها و همچنین بهبود کشاورزی جمع آوری شود. […]

ناسا اعلام کرد قصد دارد علاوه بر کاوش در فضا بخش جدیدی را برای ماموریت های متمرکز بر روی زمین طراحی کند. در این ماموریت ها قرار است اطلاعات مهمی در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی، مبارزه با آتش سوزی جنگل ها، مقابله با طوفان ها و همچنین بهبود کشاورزی جمع آوری شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ناسا قصد دارد ماموریت های جدیدی را بر روی زمین و با نام رصدخانه سیستم زمین آغاز کند. در این برنامه با استفاده از ماهواره ها اطلاعات و تصاویر سه بعدی از زمین تهیه خواهد شد تا از طریق آن بتوان به محققان در مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک کرد. پیش از این بسیاری از دانشمندان در یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸ ایجاد چنین رصدخانه هایی را توصیه کرده بودند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

پس از بررسی های مختلف ناسا تصمیم گرفت تا ماموریت هایی را با تمرکز بر موضوعات بزرگی که هم اکنون کره زمین را تحت تاثیر قرار داده انجام دهد. این برنامه ها توسط کاخ سفید نیز به عنوان بخشی از تلاش های این شرکت برای نظارت و مقابله با تاثیر تغییرات آب و هوایی مورد تایید قرار گرفت. همچنین کاخ سفید در مورد برنامه های جدید ناسا گفته است: این ماموریت ها در واقع نوعی معماری جدید در زمینه رصد زمینی فضایی خواهد بود و در آن درک بی سابقه ای از تعاملات جو زمین، اقیانوس و یخ های زمین بررسی خواهد شد. این فرآیندها و نتایج به دست آمده می تواند در سطوح منطقه ای و محلی و حتی در مقیاس های جهانی نقش آب و هوا را در این زمینه مشخص کند.