واکسن کرونا چگونه در تقویت سلول های ایمنی و تغییر DNA آنها تاثیر می گذارد

واکسن می‌تواند تاثیر اندکی روی سلول‌های سیستم ایمنی داشته باشد. اما این تاثیر بسیار اندک است. اکثر واکسن‌های کووید می توانند تنها به انتخاب سلول ها در تقویت پاسخ ایمنی کمک کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برخی از مخالفان واکسن کوئید اخیراً از تغییر DNA توسط این واکسن ها صحبت کردند. […]

sadmayeh-ad  

واکسن می‌تواند تاثیر اندکی روی سلول‌های سیستم ایمنی داشته باشد. اما این تاثیر بسیار اندک است. اکثر واکسن‌های کووید می توانند تنها به انتخاب سلول ها در تقویت پاسخ ایمنی کمک کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برخی از مخالفان واکسن کوئید اخیراً از تغییر DNA توسط این واکسن ها صحبت کردند. اما پیش از این مقالات بسیاری در رابطه با عدم تغییر DNA توسط واکسن ها منتشر شده بود. به عنوان مثال در مجله فوربس مقاله مشهوری منتشر شد که نویسنده آن مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا و یونیسف بوده است. اما آیا واقعاً واکسن می‌تواند DNA را تغییر دهد؟ جواب خیر است.

 زیرا امکان تغییر به هیچ روشی وجود ندارد. هر مدل از واکسن‌های کووید تنها می‌توانند دستورالعمل هایی را برای مقابله با ویروس عامل کووید ۱۹ ایجاد کنند. اما این مواد ژنتیکی یا همان دستورالعمل ها هرگز وارد هسته سلول و مرکز DNA آن نخواهد شد. البته این توضیح دقیقی در رابطه با این موضوع نخواهد بود. البته استفاده از واکسن پیشگیری از عفونتهای آینده را به دنبال دارد و این مورد چگونه توسط واکسن انجام میشود.

در زمان حمله یک عامل خارجی نظیر باکتری، ویروس، قارچ و یا غیره سیستم ایمنی برای مقابله از بین میلیون ها پروتئین به نام آنتی بادی یکی را انتخاب میکند. البته آنتی بادی ها در عملکرد با هم متفاوت خواهند بود. ساخت این آنتی بادی ها نیز از DNA های بریده شده و قطعات کوچک از کنار هم قرار گرفتن آنها تولید می شود. سپس یکی از آنتی بادی های متفاوت تولید شده می تواند این پاتوژن را شناسایی کند. نکته شگفت انگیز به خاطر سپرده شدن نوع پاتوژن توسط این آنتی بادی ها است. DNA های درونی سلول های حیاتی وظیفه تشخیص مهاجم را برعهده دارند. حتی پس از بهبودی نیز این سلول ها در گره های لنفاوی وجود داشته و خود را برای مقابله مجدد با این ویروس در آینده آماده می‌کنند.

از طرفی دیگر DNA های موجود در سلول های آنتی بادی با DNA های موجود در سلول های دیگر متفاوت است و دلیل آن نیز واکسن است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت واکسن تنها موجب تکثیر سلول‌های ایمنی شده که درون آن ها بازآرایی ژنتیکی انجام شده است. در واقع واکسن چند نسخه از پروتئین عامل ویروس کووید ۱۹ را نشان داده و سیستم ایمنی آن را به خاطر خواهد سپرد. این دقیقا همان چیزی است که با آلوده شدن به ویروس کووید ۱۹ نیز در بدن رخ خواهد داد.

 بدین ترتیب متوجه خواهید شد که تنها این سلول‌های ایمنی تحت تأثیر واکسن قرار می گیرند و دیگر سلول هایی مانند پوست، قلب، ریه و مغز تحت تاثیر آن نخواهند بود. این تنها راهی است که می توان با عفونت ها مبارزه کرد و در صورت به خاطر سپردن این سلول ها است که در برابر عوامل بیماری زا مصون شده‌ایم.

بنابراین تغییر در دل تنها یک قسمت کوچکی از سلول‌های ایمنی اتفاق می افتد. همانطور که پس از هر بار عفونت مانند سرماخوردگی و بهبود این تغییر ایجاد می شود. سلول‌های ایمنی وظیفه نگهبانی در برابر عفونت های آینده را بر عهده دارند.

تبلیغات :

buy Neuralink