ذخیره هیدروژن با کمک محققان ژاپنی ممکن شد

محققانی از مرکز علوم مواد نوبنیاد به نام Riken در ژاپن برای ذخیره آمونیاک یک روش ساده و مقرون به صرفه را پیشنهاد کردند. این روش از نظر علمی و عملیاتی بسیار مهم خواهد بود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر آمونیاک در صنایعی مانند داروسازی و نساجی بسیار کاربرد […]

محققانی از مرکز علوم مواد نوبنیاد به نام Riken در ژاپن برای ذخیره آمونیاک یک روش ساده و مقرون به صرفه را پیشنهاد کردند. این روش از نظر علمی و عملیاتی بسیار مهم خواهد بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر آمونیاک در صنایعی مانند داروسازی و نساجی بسیار کاربرد دارد. همچنین از اجزای اصلی در تولید کود است. در حال حاضر برای ذخیره آمونیاک آن را در دمای منفی ۳۳ درجه سلسیوس در ظرف ای مقاوم به فشار نگهداری می کنند. در روش جدید بدون نیاز به این ظرفها امکان نگهداری آمونیاک در دماهای پایین تر ممکن میشود. محققان در روش جدید از ترکیبات متخلخل آمونیاک برای ذخیره آن در دمای اتاق استفاده کردند. البته در این روش محدودیت ذخیره سازی وجود داشته است.

محققان در بررسی های خود متوجه شدند پروسکایت ها که با ساختارهای کریستالی خود راندمان تبدیل انرژی در پنل های خورشیدی را بهبود می دهند، محیطی عالی برای ذخیره و بازیابی آمونیاک خواهند بود. محققان دریافتند ترکیب پروسکایت اتیل آمونیوم یدید سرب طی واکنش با آمونیاک در دمای اتاق باعث ایجاد ترکیب هیدروکسید یدید سرب میشود. این ماده ساختاری لایه ای و دوبعدی است که طی واکنش با آمونیاک ایجاد شده است.

این ماده برای بازیابی آمونیاک تنها به ۵۰ درجه سلسیوس نیاز دارد. در حالی که ترکیبات متخلخل در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس آمونیاک آزاد می کند. با استفاده از این روش می توان راهی برای ذخیره هیدروژن نیز به دست آورد. کشف نفش آمونیاک در این روش بسیار حائز اهمیت است. با توجه به برگشت پذیر بودن این واکنش می توان مجددا با بازیابی پروسکایت از آن برای ذخیره آمونیاک استفاده کرد.