در آینده واکسن ها از طریق برچسب واکسن تزریق خواهند شد

برچسب های چاپ سه بعدی میتوانند در آینده جایگزینی مناسب برای واکسن های تزریقی باشند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران آمریکایی با استفاده از چاپ سه بعدی نوعی برچسب ابداع کرده‌اند که می‌تواند به جای واکسن در آینده مورد استفاده قرار بگیرد. این محققان از دانشگاه استنفورد و کارولینای شمالی برچسب […]

برچسب های چاپ سه بعدی میتوانند در آینده جایگزینی مناسب برای واکسن های تزریقی باشند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران آمریکایی با استفاده از چاپ سه بعدی نوعی برچسب ابداع کرده‌اند که می‌تواند به جای واکسن در آینده مورد استفاده قرار بگیرد. این محققان از دانشگاه استنفورد و کارولینای شمالی برچسب مخصوص واکسن ساختند که علاوه بر تزریق می تواند محافظت بیشتری را نیز فراهم کند.

 به گفته این محققان برچسب ساخته شده می تواند ایمنی ده برابری نسبت به واکسن معمولی ایجاد کند. روی این برچسب میکرو سوزنهای چاپ سه بعدی قرار دارند تا بتوانند واکسن را بر روی پوست و سلولهای ایمنی منتقل کنند. این برچسب های پلیمری بدون درد خواهند بود و تهاجم کمتری را نسبت به سوزن دارند.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد برچسب واکسن می‌تواند با تحریک سیستم ایمنی بدن پادتن، ویژن آنتی ژن و سلول تی بیشتری نسبت به تزریق زیر پوست تولید کند. همچنین استفاده از میکرو سوزن ها به جای سوزن های معمولی واکنش ایمنی بیشتری را بوجود می‌آورد که در آینده می‌تواند در دوز واکسن نیز صرفه جویی کند.

تبلیغات :

buy Neuralink