افزایش کارایی گوشت های آزمایشگاهی با کمک میدان های مغناطیسی

دانشمندان برای ساخت گوشت های آزمایشگاهی از میدان مغناطیسی استفاده کردند. به گفته آنها میدان مغناطیسی باعث می شود تا کارایی این گوشت ها افزایش یابد. همچنین محصولی سبزتر و ایمن تر برای جایگزین شدن با گوشت خواهیم داشت. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه ملی سنگاپور روش جدیدی را برای […]

دانشمندان برای ساخت گوشت های آزمایشگاهی از میدان مغناطیسی استفاده کردند. به گفته آنها میدان مغناطیسی باعث می شود تا کارایی این گوشت ها افزایش یابد. همچنین محصولی سبزتر و ایمن تر برای جایگزین شدن با گوشت خواهیم داشت.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان دانشگاه ملی سنگاپور روش جدیدی را برای تولید گوشت مصنوعی ایجاد کردند که بر اساس برهمکنش سلول های حیوانی با آهنربا توسعه داده شدند. محصول جدید با وابستگی کمتر به حیوانات می تواند مقرون به صرفه تر باشد. در حال حاضر برای تولید گوشت مصنوعی از سایر محصولات حیوانی استفاده می شود. سلول های حیوانی با سرم حیوانی تغذیه می شود تا رشد کند. سرم مورد نظر نیز از سرم حنین گاوی ساخته میشود که در آن خون جنین جدا شده وجود دارد.

اکنون محققان موسسه نوآوری سلامت بهمراه تیم پژوهشی برای تحریک رشد سلولها از پالس های مغناطیسی استفاده کردند. آنها در رشد گوشت مبتنی بر سلول از کشت سلولهای بنیادی میوژنیک استفاده کردند. این سلولها معمولا در ماهیچه های اسکلتی و بافت های استخوانی یافت میشوند.

این سلولها پس از قرارگیری ده دقیقه در میدان مغناطیسی مولکول های با خواص بازسازی کننده متابولیک ضد التهابی و تقویت کننده سیستم ایمنی آزاد میکنند که به آنها ترشح عضلانی نیز گفته میشود. روش جدید محققان با هزینه ای کم قابل اجرا در آزمایشگاه است و می توان از سلول های بنیادی میوژنیک به عنوان زیست رآکتور پایدار برای ترشح مواد مغذی استفاده کرد.

تبلیغات :

buy Neuralink