اینستاگرام اکنون ۲ میلیارد کاربر ماهانه فعال دارد

طبق گفته منابع آگاه اکنون تعداد کاربران اینستاگرام که به صورت ماهانه فعالیت دارند به مرز حدود دو میلیارد رسیده است. هرچند که خود شرکت متا هرگز اقدام به انتشار آمار تعداد کاربران فعال خود نکرده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اینستاگرام در سال ۲۰۱۸ برای آخرین بار تعداد کاربران خود […]

طبق گفته منابع آگاه اکنون تعداد کاربران اینستاگرام که به صورت ماهانه فعالیت دارند به مرز حدود دو میلیارد رسیده است. هرچند که خود شرکت متا هرگز اقدام به انتشار آمار تعداد کاربران فعال خود نکرده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اینستاگرام در سال ۲۰۱۸ برای آخرین بار تعداد کاربران خود را منتشر کرده بود. آن زمان تعداد کاربران به حدود یک میلیارد نفر رسیده بود. به طوری که اکنون پس از گذشت سه سال تعداد کاربر فعال ماهانه به مقدار دو برابر رسیده است. یکی از دلایل عدم انتشار تعداد کاربران فعال این پلتفرم وجود شرایطی مانند اتهامات پیشرو در ارتباط با آسیب به کودکان و نوجوانان است.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

اما برخی از کاربران این شرکت بدون آن که نامشان فاش شود تعداد کاربران فعال را حدود ۲ میلیارد اعلام کردند. این منبع آگاه پس از اعلام آمار تعداد کاربران دلیل اصلی عدم انتشار چنین آماری توسط متا را شرایط فعلی آن شرکت دانسته است. این کارمندان حین مکالمات داخلی توانستند به چنین آماری دست پیدا کنند. اینستاگرام یک هفته پیش از تغییر نام چنین آماری را ثبت کرده بود.

مدیرمحصول شبکه اجتماعی توییتر به استخدام اینستاگرام درآمد

هم اکنون ایستاگرام به اتهاماتی نظیر افزایش رفتارهای خود آزاری در بین جوانان و زنان متهم شده است. به همین دلیل این شرکت هرگز به دنبال اعلام آمار تعداد کاربران فعال خود نیست. آدام موسری مدیر اینستاگرام باید به کنگره رفته و در مقابل اعضای آن ادای شهادت کند. اعضای سنا ماه ها به دنبال بررسی اثرات متا روی سلامت روان کاربران بوده اند.