دانشمند ایرانی موفق به کشف فلز جدیدی با حرکت الکترونی سیال شد

دانشمند ایرانی به نام فاضل تفتی از دانشگاه بوستون توانست فلز جدیدی کشف کند که قادر به حرکت الکترونیکی شبیه به سیالات است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از دانشمندان در دانشگاه بوستون با همکاری دانشمند ایرانی به نام فاضل تفتی فلز جدیدی کشف کرده‌اند که در آن حرکت الکترون ها […]

دانشمند ایرانی به نام فاضل تفتی از دانشگاه بوستون توانست فلز جدیدی کشف کند که قادر به حرکت الکترونیکی شبیه به سیالات است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از دانشمندان در دانشگاه بوستون با همکاری دانشمند ایرانی به نام فاضل تفتی فلز جدیدی کشف کرده‌اند که در آن حرکت الکترون ها همانند آب است و بدین ترتیب یک محور اساسی در شناخت رفتار دینامیک ذرات و مایعات ایجاد شد.

 این تحقیق اخیراً در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است. این مطالعه می تواند به ساخت دستگاه های الکترونیکی جدید در آینده بیانجامد. این استادیار فیزیک ایرانی در کالج بوستون یک ابر رسانای فلزی شامل ژرمانیوم و نیوبیوم را توسعه دادند که تنها از طریق رابطه قوی بین فوتون ها و الکترون ها حرکت آن به حرکت مایعات شبیه میشود.

تفتی در مورد این مطالعه گفته است در حال حاضر کشف اخیر به عنوان ماده NbGe2، اولین کشف مایع الکترون فوتون محسوب می شود. در نظریه جدید مشخص شد الکترون ها از طریق تعامل با فوتون ها می توانند یک مایع الکترون-فوتون متحد تشکیل دهند در حالی که پیش از این تنها فوتونها باعث حرکت معمولی الکترون ها شده و آنها را در فلزات منتشر می کردند.

این کشف جدید همانند یک آب در لوله داخل فلز جریان دارد. در حال حاضر به وجود الکترون ها در سیم های الکتریکی همانند جریان آب در لوله ها نیاز است. در این آزمایش مشخص شد الکترون های سنگین می‌توانند از طریق برهمکنش با فوتون چنین رفتاری را از خود بروز دهند. این الکترون ها از طریق این ارتعاشات شبکه جرم خود را افزایش داده و سنگین می شوند. استفاده از این کشف بزرگ می‌تواند به توسعه نسل جدید دستگاههای الکترونیکی منجر شود.