محققان ژاپنی از کشف نخستین جلبک سه جنسیتی خبر دادند

محققان ژاپنی در بررسی های خود اعلام کردند جلبکی با سه جنسیت کشف کردند که در نوع خود بسیار نادر است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ژاپنی در تحقیقات طولانی مدت در یک رودخانه برای نخستین بار یک جلبک سه جنسیتی کشف کردند که اولین نمونه آن در جهان محسوب می‌شود. […]

محققان ژاپنی در بررسی های خود اعلام کردند جلبکی با سه جنسیت کشف کردند که در نوع خود بسیار نادر است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان ژاپنی در تحقیقات طولانی مدت در یک رودخانه برای نخستین بار یک جلبک سه جنسیتی کشف کردند که اولین نمونه آن در جهان محسوب می‌شود. جلبک مورد نظر به نام Pleodorina starrii علاوه بر آن که جنسیت نر و ماده دارد بلکه میتواند در یک ژنو تایپ تولید کننده دو سلول نر و ماده باشد.

هیسایوشی نوزاکی، استادیار دانشگاه توکیو در مورد این جلبک می گوید: کشف جلبکهایی با این ویژگی بسیار نادر بوده و در طبیعت احتمال وجود این گونه بسیار کمیاب است. کشف این گونه جنسیتی نیز پس از سی سال جمع آوری جلبک از این رودخانه و مطالعه در مورد فرآیند تکامل جنسیت گونه‌های مختلف جلبک بوده است. جلبکها یک گروه وسیع و متنوعی از جانداران هستند که بین آنها تفاوت های بسیاری از نظر گونه وجود دارد. آنها می توانند بدون جفت گیری تکثیر شوند و یا برای تولید مثل از جفت گیری استفاده کنند. انواع آنها به مدلهای یک نوع کروموزوم و دو کروموزوم تقسیم می شوند. نوع سوم نیز جلبکهای  هرمافرودیت هستند که علاوه بر اندام های جنسی نر و ماده به دلیل وجود بیان ژن غیر معمولی، سلول های نر و ماده نیز مجدد به وجود خواهد آمد.

محققان می‌گویند سیستم بدن این جلبک کاملا نادر و منحصر به فرد بوده و در آن سلول های یک جنسیتی از تجمع ۳۲ یا ۶۴ سلول به وجود آمده و سلول های مربوط به جنسیت نر و یا سلول های مربوط به جنسیت ماده در دو اندازه کوچک و بزرگ همانند انسان وجود دارد.